Presidència
Sector audiovisual

El Consell destina 205.000 euros a les universitats valencianes per a promoure la investigació sobre el sector audiovisual

05/12/2023
  • El Consell de l'Audiovisual firmarà convenis amb les cinc universitats públiques de la Comunitat i dos privades
  • L'objectiu és fomentar la reflexió i l'estudi sobre l'audiovisual valencià
Alacant.

El Consell ha aprovat acords de cooperació del Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACV) amb les cinc universitats públiques de la Comunitat Valenciana, així com amb la Universitat CEU-Cardenal Herrera i la Universitat Internacional Valenciana-VIU, per a fomentar la reflexió i l'estudi sobre l'audiovisual valencià.

En concret, s'invertiran un total de 205.000 euros en iniciatives de la Universitat Jaume I de Castelló (UJI), la Universitat de València-Estudi General (UV), la Universitat Politècnica de València (UPV), la Universitat d'Alacant (UA), la Universitat Miguel Hernández d'Elx (UMH), la Universitat CEU-Cardenal Herrera (UCH CEU) i la Universitat Internacional Valenciana-VIU (VIU).

L'objectiu és el desenvolupament d'activitats d'investigació, docents i d'anàlisis i difusió en material audiovisual; la potenciació de seminaris, conferències, tallers; la formació especialitzada i la difusió pública de les seues investigacions.

En concret, el CACV i l'UJI es comprometen a fer activitats conjuntes en la temàtica a la qual es dedica la Càtedra d'Anàlisi i Prospectiva de l'Audiovisual i, en particular, en matèria d'anàlisi sobre la justificació, la conceptualització i el context de l'alfabetització mediàtica i informacional. Per a estes propostes es destinaran 45.000 euros.

Per la seua banda, la UV disposarà d'una inversió de 35.000 euros per a organitzar iniciatives conjuntes al voltant de la Càtedra d'Anàlisi i Prospectiva de l'Audiovisual i, en particular, per a potenciar l'anàlisi del sector audiovisual valencià.

La UPV tindrà una subvenció de 35.000 euros per a impulsar la Càtedra d'Anàlisi i Prospectiva de l'Audiovisual i promoure l'anàlisi de l'evolució dels tradicionals mitjans de comunicació als formats digitals i alternatius.

Pel que respecta a la UA, també comptarà amb 35.000 euros per a la seua Càtedra d'Anàlisi i Prospectiva de l'Audiovisual, que se centrarà en l'anàlisi de la publicitat i dels diferents formats del sector audiovisual actual.

Així mateix, el CACV i la UMH es comprometen a realitzar activitats des de la Càtedra d'Anàlisi i Prospectiva de l'Audiovisual, que es dedicarà a l'anàlisi dels paradigmes de producció audiovisual. Per a esta universitat, el Consell de l'Audiovisual destinarà 35.000 euros.

La UCH CEU, per la seua banda, rebrà 10.000 euros per a l'impuls d'iniciatives conjuntes en la matèria a la qual es dedica la Càtedra de Cultura Audiovisual i, en particular, per a l'anàlisi de les dinàmiques de la comunicació, la cultura i l'estudi de la política audiovisual com a mecanisme d'acció democràtica i com exercix la comunicació social l'Agenda Digital Europea.

Finalment, el CACV i la VIU es comprometen a fer activitats de la seua Càtedra de Cultura Audiovisual, centrades en l'anàlisi sobre les possibles polítiques públiques que poden implementar-se, l'impacte de la regulació dels mitjans audiovisuals i la governança dels mitjans de comunicació valencians. Per a estes iniciatives, la VIU comptarà amb una inversió de 10.000 euros.