Vicepresidència i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

El Consell aprova convenis amb la Universitat d'Alacant i la Miguel Hernández d'Elx per a programes de cooperació per al desenvolupament

05/12/2023
  • La Vicepresidència Segona dedica a esta col·laboració un total de 280.000 euros
  • L'objectiu és la concessió d'ajudes per a fomentar la participació de l'alumnat en projectes i accions de cooperació internacional

El Ple del Consell ha aprovat la subscripció de sengles convenis amb la Universitat d'Alacant (UA) i amb la Universitat Miguel Hernández (UMH) d'Elx per a l'execució del projecte ‘Programa de cooperació universitària per al desenvolupament 2023’.

La Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge, a través de la Direcció General d'Inclusió i Cooperació al Desenvolupament, destina a cada un dels convenis 140.000 euros, que sumen un total de 280.000 euros.

L'objectiu d'estos acords és la concessió d'ajudes per a fomentar la participació de l'alumnat en projectes i accions de cooperació per al desenvolupament, la fi dels quals siga contribuir a la millora de les condicions de vida en països amb un índex de desenvolupament humà mitjà-baix, o de les poblacions més vulnerables d'altres estats amb desigualtats internes. Estos projectes es desenvolupen a través d'institucions vinculades al sistema de cooperació internacional (ONGD, organismes internacionals, universitats, etc.).

El conveni amb la UA pretén impulsar les polítiques de la Generalitat en matèria de coneixement i execució de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides, en el marc específic del V Pla Director de la Cooperació Valenciana. Estes accions es canalitzen a través d'una estratègia formativa, investigadora i de sensibilització en la UA que permeta als seus col·lectius conéixer la realitat de les àrees geogràfiques d'alta vulnerabilitat o desenvolupament emergent.

Entre les activitats que s'acullen a este conveni hi ha la realització de treballs de fi de màster o grau que desenvolupen la investigació de manera presencial en països menys avançats; beques per a estudiants del Màster de Cooperació al Desenvolupament-Sostenibilitat Mediambiental; ajudes a doctorandes i doctorands originaris de països menys avançats que facen un doctorat de la UA; finançament d'estades curtes d'investigació a investigadores de països de l'Àfrica Subsahariana; voluntariat internacional; o jornades de sensibilització conjunta amb les universitats públiques valencianes sobre cooperació per al desenvolupament en l'àmbit de l'Agenda 2030.

Pel que fa al conveni amb la UMH, té dos objectius: formatiu i investigador. Pel que respecta al formatiu, este acord permetrà formar i sensibilitzar per a construir valors i desenvolupar formes d'actuació més justes, apostant per la promoció d'una comunitat universitària més informada, conscient, crítica i compromesa amb els drets humans i el desenvolupament sostenible.

Dins d'esta línia formativa, el conveni inclou les activitats següents: quarta edició de Formació Bàsica en Voluntariat; activitats d'educació per a la ciutadania global; jornades de cooperació; programa de voluntariat a Ruanda l'estiu de 2024; ajudes per a treballs de fi de grau, fi de màster i pràctiques en el marc de la cooperació internacional per al desenvolupament.

Mitjançant la línia investigadora es pretén generar coneixement i contribuir al progrés social i la millora de les condicions de vida de la població més vulnerable. Això s'aconseguix a través d'una convocatòria de projectes d'investigació lligats a la cooperació internacional per al desenvolupament.

Finalment, el conveni amb la UMH recull un objectiu específic per al desenvolupament dels projectes següents: ‘Enfortiment de la gestió dels parcs científics i tecnològics per a millorar el seu impacte en l'economia territorial: adequació d'experiències d'Espanya a Cuba’ i ‘Ciutadania socialment responsable per a l'erradicació del trànsit de dones i xiquetes amb finalitats d'explotació sexual. Fase II’.