Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

El Consell aprova l’ampliació de capital de 21,2 milions de la Societat de Projectes per a la Transformació Digital

05/12/2023
  • L'objectiu d'esta mesura és garantir la viabilitat de la societat que s'encarrega de gestionar la Ciutat de la Llum i el Districte Digital Comunitat Valenciana
  • La Generalitat desemborsarà 5,3 milions d'euros de manera immediata i la resta en aportacions dineràries periòdiques abans del 31 de desembre de 2023

El Ple del Consell, constituït en Junta General d’Accionistes, ha aprovat l’ampliació de capital de la Societat de Projectes per a la Transformació Digital (SPTD) fins a un total de 21,2 milions d’euros, mitjançant una emissió de 57.524 accions nominatives noves de 368,54 euros.

L’objectiu d’esta mesura, adoptada a proposta de la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, és garantir la viabilitat de la societat que s’encarrega de gestionar la Ciutat de la Llum i el Districte Digital Comunitat Valenciana.

En concret, l’acord adoptat preveu que la Generalitat desemborse de manera immediata 5.299.973,74 euros. Pel que fa a la resta de capital, que ascendix a 15.899.921,22 euros, ho farà en aportacions dineràries periòdiques abans del 31 de desembre de 2023. A més, s’ha modificat l’article 7 dels Estatuts Socials de la mercantil, de manera que el seu capital social queda ara fixat en 187.938.447,16 euros.

El Ple del Govern Valencià també ha autoritzat a realitzar els actes precisos per a l’execució dels acords, atorgant per a fer-ho, si és el cas, les corresponents escriptures públiques i instant la seua inscripció en el Registre mercantil.

Esta ampliació de capital no constituïx una ajuda d’Estat, segons el que es disposa en l’article 107.1 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea.

La societat, com a receptora dels fons, no està rebent un avantatge econòmic, ni una ajuda selectiva, per la qual cosa la mesura no distorsiona la competència, ni té efecte sobre el comerç dels estats membres. A més, com a integrada en el sector públic de la Generalitat, la societat té com a fi la satisfacció d’interessos generals i d’utilitat pública, i el seu àmbit local d’actuació no interferix en altres estats membres.