Hisenda, Economia i Administració Pública

La Conselleria d’Hisenda rep 47 propostes per a participar en la subhasta d’immobles procedents d’herències intestades

13/12/2023
La Conselleria d’Hisenda rep 47 propostes per a participar en la subhasta d’immobles procedents d’herències intestades
  • La subhasta tindrà lloc el pròxim 17 de gener i els ingressos obtinguts es dedicaran a fins d'interés social i a mecenatge cultural
  • El preu d'eixida conjunt dels 12 immobles és d'1,2 milions d'euros 
  • Ruth Merino: “Volem convertir estos actius improductius per a la Generalitat en una via de captació d'ingressos”

La Conselleria d’Hisenda, Economia i Administració Pública ha rebut un total de 47 propostes de persones, físiques o jurídiques, interessades a participar en la subhasta de 12 immobles procedents d’herències intestades en les quals la Generalitat ha sigut declarada hereua.

La subhasta d’estos immobles es realitzarà el pròxim dia 17 de gener de 2024 a les 09.30 hores a la sala 1, edifici A, de la Ciutat Administrativa 9 d’Octubre de València.

Es tracta de la primera subhasta d’estes característiques que fa la Conselleria d’Hisenda des de 2019 i anirà seguida d’altres, per a avançar en la línia d’optimització dels recursos de la Generalitat.

En concret, el preu d’eixida conjunt d’estos 12 immobles que se subhasten ascendix a 1.260.830,60 euros en primera subhasta i en cas que s’arribe a quarta subhasta, el preu serà de 774.307,59 euros.

La consellera d’Hisenda, Ruth Merino, ha destacat que a través d’esta subhasta “pretenem convertir estos actius improductius per a la Generalitat en una via de captació d’ingressos”, i hi ha afegit que una de les prioritats d’este Consell, i de la Direcció General de Patrimoni, “és dur a terme una gestió eficaç i eficient dels recursos dels quals disposa”.

Ruth Merino ha assenyalat que la previsió d’ingressos per alienació d’inversions reals augmenta en els pressupostos de la Generalitat per a 2024 un 78,4 %, i se situa en quasi 75 milions d’euros.

Els ingressos que s’obtinguen d’esta subhasta es destinaran a fins d’interés social i a mecenatge cultural, tal com establix el Decret 20/2109, de 15 de febrer, del Consell, pel qual es regula el procediment per a la tramitació d’expedients d’herències intestades a favor de la Generalitat.

Així mateix, el tipus de licitació serà el preu d’eixida del bé, a partir del qual es realitzaran les ofertes equivalents o a l’alça, sense que s’admeta, per tant, cap oferta per import inferior a la subhasta. A més, en el preu no s’inclou cap dels tributs ni les despeses que deriven de la transmissió, el pagament dels quals ha d’assumir la persona adjudicatària.

Les propostes s’han rebut de manera presencial en el Registre General de la Conselleria d’Hisenda, 6 de les quals s’han presentat en altres registres, avançant per correu electrònic el justificant de presentació. A més, per l’adreça remitent de la documentació presentada es desprén que totes les propostes procedixen de la Comunitat Valenciana.

Les proposicions econòmiques s’han presentat en sobre tancat i les ofertes per a les subhastes segona, tercera i quarta solament s’obriran en cas que la subhasta immediata anterior quede deserta.

Immobles subhastats

Els immobles procedents d’herències intestades s’oferixen en dotze lots independents amb un preu tipus de licitació i la fiança corresponent, i el que té l’import més elevat d’eixida és el corresponent a un habitatge situat al carrer Salamanca de València, el valor del qual, en primera subhasta, és de 284.919,20 euros.

A més, se subhasten tres pisos més, un al carrer Sant Vicent Màrtir, un altre en Obispo Don Jerónimo i un tercer al carrer Puerto Rico, així com un local a l’avinguda Primado Reig de València; un habitatge urbà residencial a Rocafort; tres places de garatge als carrers Xàtiva i una a Sant Vicent Màrtir de València; una casa al carrer Salvador Santamaría d’Alzira, i una parcel·la rústica a la partida Magdalena de Castelló de la Plana.

El director general de Patrimoni, Toni Woodward, ha explicat que estos 12 immobles “han tingut una gran acceptació i prova d’això és que s’han realitzat més de 225 visites presencials. És la primera subhasta que es fa des de l’any 2019 i podrem destinar dos terceres parts d’este cabal hereditari a fins d’interés social”.

Així mateix, Toni Woodward ha anunciat que està prevista “una segona subhasta per al primer trimestre de 2024, que en esta ocasió serà de béns immobles patrimonials, de la qual informarem pròximament”.

Cal destacar que la Direcció General de Patrimoni és el departament de la Conselleria d’Hisenda, Economia i Administració Pública encarregat de tramitar els expedients per al reconeixement en favor de la Generalitat dels drets com a hereua d’intestat d’aquelles persones que hagen mort sense testament i sense deixar hereus legals, o que tot i haver testat, els que tenen el dret de succeir hagen premort o renunciat a l’herència; i el veïnatge civil de les quals siga la Comunitat Valenciana.

Galeria d'imatges