Conselleria de Educació, Cultura, Universitats i Ocupació

El Consell aprova una addenda al conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Dénia per a les obres del futur campus de Ciències Gastronòmiques

14/12/2023
  • Es tracta d'actuacions en l'edifici Torrecremada, de propietat municipal

El Ple del Consell ha aprovat una addenda al conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Dénia per a les obres de rehabilitació de l'edifici Torrecremada, que allotjarà el campus universitari de Ciències Gastronòmiques.

A través d'esta addenda es proposa traslladar a 2024 el crèdit que completaria l'import previst de la subvenció d'este conveni, fins a un total d'1.280.000 euros des de l'any 2022.

En esta addenda, a més, s'introduïx un aclariment sobre les condicions d'inclusió de l'impost sobre el valor afegit entre les despeses subvencionables, de tal manera que ho siga si no és susceptible de recuperació o compensació per l'Ajuntament.

Este conveni, subscrit en 2022, té com a finalitat la posada en marxa del nou campus universitari de Ciències Gastronòmiques. Es materialitzarà a través de la rehabilitació integral de l'edifici de Torrecremada, inclòs en el Catàleg de béns i espais protegits de l'Ajuntament de Dénia, amb un nivell de protecció parcial, que permet intervencions de conservació, restauració i rehabilitació.