Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

El Consell modifica la convocatòria d'ajudes als establiments hotelers que han participat en el Programa de l'Imserso entre gener i juny de 2023 per a arribar a més empreses

14/12/2023
  • Els canvis es referixen al període mínim d'ocupació de les habitacions, que es reduïx de 90 a 60 dies

El Consell ha aprovat una modificació del Decret 196/2023, pel qual s’aproven les bases reguladores i la convocatòria per a la concessió d’ajudes directes dirigides a les empreses i les persones titulars d’establiments hotelers de la Comunitat Valenciana que han participat en el Programa de turisme de l’Imserso en el període de gener a juny de 2023.

En concret, es modifiquen els articles que es referixen als requisits establits per a accedir a la convocatòria d’ajudes, de manera que, amb esta modificació, s’establix que les habitacions s’hauran d’haver adscrit al Programa de turisme de l’Imserso, durant el primer semestre de 2023, almenys durant un mínim de seixanta dies, en lloc de noranta dies.

Les ajudes convocades en el decret no comprenen un any complet, tal com es posa de manifest en el mateix títol de la convocatòria, sinó tan sols un període de sis mesos, ja que el programa finalitzava el juny de 2023. Això suposa que part de les empreses potencialment beneficiàries no arriben al nombre mínim de dies.

D’esta manera, s’ha constatat que el mínim de dies exigibles per a estar en el programa haurà de ser de 60 per a garantir l’èxit de la participació de les empreses en el programa de l’Imserso, així com l’optimització de la distribució dels fons assignats, especialment considerant que hi ha èpoques de temporada alta en el període de referència que interrompen el temps de dedicació dels establiments a les persones usuàries de l’Imserso.

Així, després de la modificació del decret, les habitacions s’hauran d’haver adscrit al Programa de turisme de l’Imserso, almenys durant un període mínim de 60 dies l’any 2023, en el període de gener a juny i que correspon a la temporada 2022-2023.

D’esta manera, l’apartat 2 de l’article 1 queda redactat ara de la manera següent: “Estes ajudes es concediran atés el nombre d’habitacions que han estat a la disposició del Programa de l’Imserso, i hagen sigut efectivament ocupades. Les habitacions s’hauran d’haver adscrit al Programa de turisme de l’Imserso almenys durant un període mínim de seixanta dies l’any 2023, en el període de gener a juny i que correspon a la temporada 2022-2023”.

Així mateix, l’apartat 2 de l’article 4 queda modificat de la manera següent: “S’hauran d’haver utilitzat les habitacions per al desenvolupament del programa durant un període mínim de seixanta dies des de l’1 de gener fins al 30 de juny de 2023; l’establiment ha d’haver mantingut l’adscripció al Programa de turisme de l’Imserso en la temporada 2022-2023, i, finalment, les habitacions han d’haver sigut efectivament ocupades”.

Cal destacar que, amb esta modificació, establint el període mínim de 60 dies des de l’1 de gener fins al 30 de juny de 2023, es podran veure beneficiats amb estes ajudes un nombre més gran d’establiments hotelers de la Comunitat Valenciana.

Es tracta d’ajudes directes que concedix Turisme Comunitat Valenciana i que servixen per a completar el preu percebut per les habitacions ocupades per este programa des de l’1 de gener fins al 30 de juny de 2023, dins del Programa de turisme de l’Imserso.

Les entitats beneficiàries de les ajudes d’este decret són els hotels inscrits en el Registre de Turisme de la Comunitat Valenciana quan hagen posat les seues instal·lacions a la disposició del Programa de turisme de l’Imserso en el període de gener a juny de 2023, i es vegen perjudicats per l’increment dels costos a conseqüència de la invasió d’Ucraïna, les sancions imposades per la comunitat internacional contra Rússia o les contramesures adoptades per esta.