Sanitat

El Consell acorda ampliar en 2,3 milions d'euros el pressupost de 2023 per a les ajudes destinades a compensar la despesa farmacèutica de col·lectius determinats

14/12/2023
  • L'objectiu d'este increment és la cobertura de les subvencions destinades a persones desocupades, menors d'edat amb rendes baixes i famílies monoparentals

El Ple del Consell ha aprovat un decret d'ampliació en 2,3 milions d'euros de les subvencions destinades a facilitar l'adherència als tractaments mèdics prescrits per personal del sistema sanitari públic, que estiguen subjectes a finançament públic, corresponents al període de l'exercici de 2023.

Es proposa esta modificació pressupostària a fi que les línies deficitàries tinguen la cobertura que permeta el pagament als col·legis oficials de farmacèutics de la Comunitat Valenciana pels tractaments mèdics prescrits.

L'objectiu d'este increment és cobrir les subvencions destinades a persones desocupades, a menors d'edat amb rendes baixes i a famílies monoparentals.

En concret, es tracta de modificar els articles que contenen els respectius imports d'estes ajudes en els decrets del Consell que aproven les bases reguladores i la convocatòria per a concedir subvencions directes a famílies monoparentals (Decret 220/2022), així com a altres col·lectius, especialment vulnerables: persones en situació de desocupació, menors amb rendes baixes o no registrats ni autoritzats a residir a Espanya (Decret 221/2022), els dos de 16 de desembre.