Hisenda, Economia i Administració Pública

El Consell dota amb 9,2 milions d'euros ajudes econòmiques del Bo Social Tèrmic per a persones vulnerables

14/12/2023
El Consell dota amb 9,2 milions d'euros ajudes econòmiques del Bo Social Tèrmic per a persones vulnerables
  • El Ple del Govern Valencià aprova l'oferta d'ocupació pública de 2023 de Sanitat amb 4.507 places
  • L'executiu autonòmic acorda ampliar en 2,3 milions d'euros el pressupost de 2023 per a les ajudes destinades a compensar la despesa farmacèutica de determinats col·lectius
  • El Consell modifica la convocatòria d'ajudes als establiments hotelers que han participat en el Programa de l'Imserso entre gener i juny de 2023 per a arribar a més empreses

El Consell ha aprovat el decret que establix les bases reguladores del programa d’ajudes econòmiques a les persones consumidores beneficiàries del Bo Social Tèrmic per a 2020, que tenen una dotació de 9,2 milions d’euros.

La consellera d’Hisenda i portaveu del Consell, Ruth Merino, ha indicat que en la reunió del Consell s’ha aprovat, a més d’este decret, la modificació pressupostària per a poder satisfer-les “com més prompte millor”, de manera que es puga compensar les persones beneficiàries que no ho van percebre durant 2020.

Ruth Merino ha recordat que, en 2020, hi va haver un recurs presentat pel País Basc al Tribunal Constitucional pel qual van quedar paralitzades estes ajudes del Bo Social Tèrmic, però el recurs es va resoldre eixe mateix 2020, i en altres comunitats sí que es va reactivar eixe procés, “perquè estes persones especialment vulnerables pogueren rebre estes ajudes en estos mesos en què fa falta”, però “no es va fer mai per l’anterior Govern”.

“Nosaltres hem reactivat estes ajudes a les quals encara tenen dret, perquè les puguen percebre al més prompte possible”, ha indicat la portaveu del Consell.

En este sentit, Ruth Merino ha anunciat que este procediment s’impulsarà d’ofici en tots els seus tràmits a través de l’Institut Valencià de la Competitivitat Empresarial (Ivace), “que recaptarà totes les dades dels beneficiaris, i es realitzarà el pagament directament sense que les famílies hagen de fer cap tràmit previ”.

OPO de Sanitat

El Ple del Consell ha aprovat mitjançant decret l’oferta pública d’ocupació de 2023 de Sanitat, que preveu 4.507 places de diverses categories en el Sistema Públic Sanitari. Del total de places, en són estatutàries 4.378, i 129 són llocs funcionarials de gestió sanitària.

En esta convocatòria s’inclouen 1.300 places estatutàries que van quedar desertes en els anteriors processos d’estabilització. Per categories, es tracta de 1.155 places d’infermeria, 18 places de personal mèdic d’urgències hospitalàries i 127 places de personal tècnic especialista en radiodiagnòstic.

A més, s’incorporen 1.982 places a causa de la taxa de reposició acordada del 120 %, 1.853 de les quals són places estatutàries i 129 són llocs funcionarials de gestió sanitària.

A més, el Consell ha aprovat un decret pel qual s’amplien en 2,3 milions d’euros les subvencions destinades a facilitar l’adherència als tractaments mèdics prescrits per personal del Sistema Sanitari Públic, que estiguen subjectes a finançament públic, corresponents al període de l’exercici de 2023.

Es proposa esta modificació pressupostària a fi que les línies deficitàries tinguen la cobertura que permeta el pagament als col·legis oficials de farmacèutics de la Comunitat Valenciana pels tractaments mèdics prescrits.

L’objectiu d’este increment és cobrir les subvencions destinades a persones desocupades, menors d’edat amb rendes baixes i famílies monoparentals.

Programa Imserso

D’altra banda, el Consell ha aprovat una modificació del decret pel qual s’aproven les bases reguladores i la convocatòria per a la concessió d’ajudes directes dirigides a les empreses i les persones titulars d’establiments hotelers de la Comunitat Valenciana que han participat en el Programa de turisme de l’Imserso, en el període de gener a juny de 2023.

En concret, es modifiquen els articles que es referixen als requisits establits per a accedir a la convocatòria d’ajudes, de manera que, amb esta modificació, s’establix que les habitacions s’hauran d’haver adscrit al Programa de turisme de l’Imserso, durant el primer semestre de 2023, almenys durant un mínim de seixanta dies, en lloc de noranta dies.

Les ajudes convocades en el decret no comprenen un any complet, tal com es posa de manifest en el mateix títol de la convocatòria, sinó tan sols un període de sis mesos, ja que el programa finalitzava el juny de 2023. Això suposa que part de les empreses potencialment beneficiàries no arriben al nombre mínim de dies.

D’esta manera, s’ha constatat que el mínim de dies exigibles per a estar en el programa haurà de ser de 60 per a garantir l’èxit de la participació de les empreses en el programa de l’Imserso, així com l’optimització de la distribució dels fons assignats, especialment considerant que hi ha èpoques de temporada alta en el període de referència que interrompen el temps de dedicació dels establiments a les persones usuàries de l’Imserso.

Galeria d'imatges

Vídeos relacionats

Talls de veu relacionats