Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport

El Consell acorda prorrogar el conveni amb la Diputació de Castelló i la Diòcesi de Segorbe-Castelló per a rehabilitar el santuari de Sant Joan de Penyagolosa

19/12/2023
  • La col·laboració es prorroga fins al 31 de desembre de 2024 per a continuar desenvolupant els treballs de restauració i rehabilitació necessaris

El Consell ha autoritzat una addenda de pròrroga d’un any al conveni marc de col·laboració entre la Generalitat, la Diputació Provincial de Castelló i la Diòcesi de Segorbe-Castelló per a la recuperació i rehabilitació del santuari de Sant Joan de Penyagolosa, al terme castellonenc de Vistabella del Maestrat.

A proposta de la Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport, els efectes de l’addenda s’estenen des de l’1 de gener fins al 31 de desembre de 2024 amb la finalitat de completar les obres de rehabilitació del monument d’origen gòtic, que han tingut alguns retards en els quals han influït diversos factors, com ara el risc d’incendis i l’increment de preus per la conjuntura internacional, entre altres.

Cal recordar que el conveni marc de col·laboració es va signar l’11 de juny de 2021 a fi d’articular les pautes d’actuació i col·laboració per a la recuperació del conjunt patrimonial del santuari; amb posterioritat, la Generalitat va subscriure dos convenis singulars, en 2022 i 2023, per a establir l’aportació econòmica de les parts.

En concret, el conveni singular de 2022 establia per a la Generalitat una dotació econòmica de 893.460 euros, dels quals es van executar poc més de 389.000 euros. Per a 2023, s’establia la quantitat d’1.163.836 euros, però només es van executar 766.300 euros.

Esta addenda no comporta obligacions econòmiques addicionals per a la Generalitat i serà objecte de desplegament per mitjà d’un conveni singular que subscriuran les parts implicades en 2024.