Sanitat

El Consell col·labora amb l'Institut Social de la Marina en les seues funcions de reconeixement mèdic del personal d'embarcament marítim

19/12/2023
  • Es tracta de la pròrroga d'un conveni perquè l'Institut Social de la Marina puga tindre accés a la història clínica informatitzada de treballadors i treballadores embarcats
  • Es permet l'accés a les dades personals relatives als antecedents sanitaris necessaris per a obtindre resultats més eficaços en la protecció de la salut dels qui desenvolupen la seua activitat a bord

El Ple del Consell ha aprovat la pròrroga del conveni de col·laboració entre la Generalitat, a través de la Conselleria de Sanitat, i l’Institut Social de la Marina, en l’àmbit de la cessió o la comunicació de dades de caràcter personal i l’accés del personal sanitari als sistemes d’informació necessaris per a la realització dels reconeixements mèdics als treballadors i les treballadores que desenvoluparan la seua activitat laboral d’embarcament marítim.

L’objectiu és continuar articulant la cessió d’esta mena de dades, així com l’accés del personal sanitari als sistemes d’informació necessaris per a complir les funcions encomanades a l’Institut Social de la Marina, relatives als reconeixements mèdics del personal d’embarcament marítim. D’esta manera, es permet l’accés a les dades personals relatives a antecedents sanitaris necessaris per a obtindre uns resultats més eficaços en matèria de salut laboral i de protecció de la salut dels treballadors i les treballadores que desenvoluparan la seua activitat laboral a bord.

Amb esta finalitat, en 2020 es va subscriure un conveni entre la Conselleria de Sanitat i l’Institut Social de la Marina, a fi que el personal sanitari de l’Institut puga consultar la història clínica informatitzada, la titularitat de la qual correspon a l’Administració autonòmica.

La consulta de la informació de caràcter sanitari que forma part dels fitxers, propietat de la Conselleria de Sanitat, permet obtindre uns resultats més eficaços en matèria de salut laboral i una protecció de la salut més eficient dels treballadors que volen desenvolupar la seua activitat a bord d’un vaixell. Atesos els resultats positius obtinguts en l’àmbit de la protecció sanitària d’este personal, s’estima pertinent continuar amb la col·laboració i la pròrroga del conveni.