Justícia i Interior

El Consell aprova la nova denominació del Col·legi de l'Arquitectura Tècnica de València

19/12/2023
  • La nova denominació substituïx la del Col·legi d'Aparelladors i Aparelladores i Arquitectes Tècnics i Arquitectes Tècniques de València

El Consell aprova el canvi de denominació del Col·legi Oficial d'Aparelladors i Aparelladores, Arquitectes Tècnics i Arquitectes Tècniques de València, que passarà a denominar-se Col·legi de l'Arquitectura Tècnica de València.

L'acord s'ha adoptat en virtut de les competències que té la Generalitat en matèria d'inscripció de seients en el Registre de Consells i Col·legis Professionals de la Comunitat Valenciana.