Agricultura, Ramaderia i Pesca

El Consell analitza un informe de la Conselleria d'Agricultura sobre la qualitat i seguretat alimentària de les matèries primeres per a l'alimentació animal

19/12/2023
  • Com que es tracta de matèries importades majoritàriament, es fa necessari establir mesures de control que permeten detectar la possible presència de pinsos sintètics o fets en laboratori
  • Amb este estudi de qualitat es pretén difondre una informació objectiva sobre la composició de productes destinats a la dieta dels animals i, per tant, de les persones

El Ple del Consell ha analitzat un informe de la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca relatiu a la qualitat i seguretat alimentàries de les matèries primeres per a l'alimentació animal. L'objectiu és reflectir la importància d'assegurar l'alimentació correcta dels animals per a protegir la salut de la ciutadania i del sector agroalimentari.

L'informe partix de la base que el sector de l'alimentació animal a Espanya presenta un tret definitori ja històric: la baixa disponibilitat de matèria primera local o nacional, que obliga a importar-la des de molts països. En este context de manca, és necessari conéixer les característiques dels productes importats que formaran part de l'alimentació animal i que, posteriorment, entraran en la cadena alimentària humana.

Per tant, i tenint en compte el caràcter netament importador de matèries primeres del sector de fabricació de pinsos i la important entrada d'estos productes per via portuària, es fa necessari establir mesures de control que permeten detectar la possible presència de pinsos sintètics o fets en laboratori.

Segons l'informe, les activitats de control se centren, principalment, en l'anàlisi dels paràmetres que determinen la qualitat i la seguretat de les matèries primeres agroalimentàries, la qual cosa permet determinar la seguretat alimentària de cada matèria primera en funció de l'origen geogràfic. Així, s'analitzen paràmetres que determinen la qualitat nutricional de les matèries per a fabricar pinsos compostos, com la humitat, la proteïna bruta, el midó, el greix brut, la fibra bruta, o les cendres, entre d'altres.

També es té en compte la presència de micotoxines, plaguicides, metalls pesants, o paràmetres microbiològics com la salmonel·la, l'E. Coli, el florit o els llevats.

Informació objectiva

Amb l'estudi dels paràmetres de qualitat i seguretat alimentàries es pretén difondre una informació objectiva i representativa de la composició de les matèries primeres, així com promoure i emprendre totes les accions necessàries per a controlar la qualitat de les matèries primeres.

Alhora, es fomenta la col·laboració amb els diferents organismes, amb la finalitat d'incrementar la qualitat i la seguretat dels productes destinats a ser incorporats en la dieta dels animals i, per tant, en la de les persones.

Es tracta d'exposar algunes de les mesures dutes a terme per la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca per a assegurar l'entrada en l'alimentació de productes de qualitat derivats de la ramaderia, i que les persones consumidores coneguen, tant en estes dates com al llarg de l'any, la qualitat i el valor dels productes del sector primari, i com es garantixen començant des del primer esclavó.