Justícia i Interior

La Conselleria de Justícia i Interior impulsa les cremes prescrites com a mesura de prevenció dels incendis forestals

21/12/2023
La Conselleria de Justícia i Interior impulsa les cremes prescrites com a mesura de prevenció dels incendis forestals
  • L'objectiu d'este departament és ampliar significativament l'extensió d'hectàrees de crema com a estratègia per a reduir combustible vegetal
  • El Servei de Bombers Forestals i Prevenció d'Incendis participa en una crema al Parc Natural El Fondo d’Elx-Crevillent

La Conselleria de Justícia i Interior, a través de la Direcció General de Prevenció d’Incendis Forestals i el Servei de Bombers Forestals, hi aposta i impulsa les cremes prescrites com a mesura fonamental en la prevenció dels incendis forestals, juntament amb el pasturatge extensiu, la recollida de llenya, la neteja de les muntanyes, l’aprofitament sostenible de la massa forestal i el desenvolupament de nous mètodes de detecció precoç d’incendis a través de l’ús de tecnologies.

Les unitats de Bombers Forestals de Biar, Xixona i la Font Roja, així com la Direcció General de Prevenció d’Incendis Forestals, han participat este dijous en una d’estes cremes prescrites al Parc Natural El Fondo d’Elx-Crevillent, la finalitat de la qual és la gestió de la vegetació que predomina en este aiguamoll, de tal manera que s’afavorisca l’avifauna de la zona i es previnguen els incendis forestals.

La crema de hui està inclosa dins d’un pla de cremes a desenvolupar al llarg de cinc anys en un terreny que comprén 17 parcel·les sobre una superfície de 400 hectàrees del parc natural esmentat, on s’aplica el foc de manera controlada. Esta crema és la tercera que es realitza en l’últim any i s’han cremat un total de 23,3 hectàrees.

Esta crema està impulsada per la direcció del parc natural en col·laboració amb la comunitat de regants i els propietaris dels terrenys, de tal manera que la Direcció General de Prevenció d’Incendis Forestals s’encarrega de la planificació de les cremes.

A més de les unitats de Bombers Forestals, hi han participat una enginyera forestal i la unitat d’anàlisi (UT902) del Servei de Vigilància Preventiva de la Direcció General de Prevenció d’Incendis Forestals; dos tècnics de la unitat Equips de Planificació i Anàlisi d’Incendis Forestals del Ministeri per a la Transició Ecològica, i científics del Centre d’Investigacions sobre Desertificació (CIDE-CSIC), que realitzen seguiment i observen resultats d’estes cremes.

Una crema prescrita és l’aplicació controlada de foc a estructures de vegetació sota unes condicions determinades quant a meteorologia, combustible i topografia, que permeten fixar la intensitat del foc i la quantitat de combustible vegetal a eliminar amb la finalitat d’aconseguir un objectiu determinat.

Entre els objectius d’una crema està la silvicultura preventiva d’incendis; facilitar la regeneració de determinades espècies vegetals; millorar la qualitat dels pasturatges; crear espais oberts per a incrementar la biodiversitat, i la formació dels equips d’extinció en la gestió de foc real, entre altres.

Foc prescrit

Mitjançant l’ús del foc prescrit es fa una renovació del canyís envellit (Phragmites australis) i es generen espais lacunars oberts que diversifiquen els hàbitats on la fauna s’alimenta i millora la biodiversitat de l’espai natural protegit. A més, es facilita la circulació i el drenatge de les aigües superficials, s’evita el seu estancament i es reduïx la continuïtat del canyissar, cosa que en permet la regeneració i evita la ràpida propagació del foc en cas que hi haja incendi forestal, i se’n facilita l’extinció.

L’ús del foc prescrit per a la gestió d’espais naturals és una tècnica molt avançada en altres regions del món, però que és innovadora i incipient a la Comunitat Valenciana. També és una eina que s’utilitza habitualment en la prevenció i l’extinció d’incendis forestals, per això són importants esta mena de pràctiques perquè els bombers forestals s’exerciten en el comportament del foc i com s’utilitza la torxa de degoteig, que és la principal eina usada en la crema prescrita.

Per tant, les cremes prescrites es presenten com una mesura prioritària impulsada des de la Conselleria de Justícia i Interior en el seu compromís amb la prevenció dels incendis forestals a través de la seua Direcció General de Prevenció d’Incendis Forestals. Altres mesures per les quals s’aposta com a complement a les tasques de vigilància humana són el pasturatge extensiu, la recollida de llenya, la neteja de les muntanyes i, en general, l’aprofitament sostenible de la massa forestal, així com la recerca i el desenvolupament de nous mètodes automàtics de detecció precoç d’incendis fomentant l’ús de tecnologies.

Galeria d'imatges