Justícia i Interior

El Pla territorial d'emergències incorpora la figura de la persona de contacte per a atendre les víctimes en cas que hi haja emergències grans

27/12/2023
Centre de Coordinació d'Emergències
  • D'esta manera, s'adapta el Pla territorial d'emergències a la Norma Bàsica de Protecció Civil
  • La revisió preveu també la descripció, les funcions i els llocs del Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat 

La Conselleria de Justícia i Interior, a través de l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències (AVSRE), està adaptant el Pla territorial d’emergències de la Comunitat Valenciana (PTECV) a la nova Norma Bàsica de Protecció Civil, segons es va informar en l’última reunió de la Comissió de Protecció Civil.

El Pla territorial d’emergències s’articula com un pla director que servix d’instrument organitzatiu general de resposta a situacions de greu risc col·lectiu, catàstrofe o calamitat pública i establix els mecanismes per a la mobilització dels recursos humans i materials per a la protecció de les persones, els béns i el medi ambient; i la forma en la qual estos mecanismes s’organitzen amb l’objectiu de minimitzar les conseqüències de les emergències.

L’actualització del pla, en la seua adaptació a la norma de Protecció Civil, preveu la inclusió d’una versió en profunditat del procediment d’actuació en emergències amb múltiples víctimes amb la incorporació de la figura de la persona de contacte (PECO), així com una descripció més completa de les funcions dels integrants de les unitats bàsiques. També es revisarà la descripció, les funcions i els llocs del Centre de Coordinació d’Emergències.

Els canvis faran referència igualment a aspectes relatius a l’operativitat de la gestió de les preemergències i emergències, l’anàlisi de risc, l’actualització de la cartografia de riscos i recursos, la declaració de l’emergència catastròfica i l’organització del Comité Assessor en dos grups, a més de la inclusió d’una unitat bàsica de mitjans aeris i un equip dedicat al rescat d’animals dins de la Unitat Bàsica d’Intervenció.

Finalment, s’actualitzarà també el glossari de termes i la denominació d’organismes, i s’hi incorporarà l’acreditació del personal voluntari.

Després d’informar la Comissió de Protecció Civil sobre esta actualització del Pla territorial d’emergències, s’enviarà tota la documentació als organismes competents perquè puguen fer les al·legacions oportunes i que continue el tràmit corresponent.

Catàleg de riscos

El Reial decret 524/2023, de 20 de juny, pel qual es va aprovar la Norma Bàsica de Protecció Civil, recull el catàleg de riscos que han de ser objecte de planificació i requerixen la implementació de plans de protecció civil a causa de la seua freqüència, duració, àmbit territorial i impacte en població, béns, animals, medi ambient i patrimoni històric, artístic i cultural.

El catàleg inclou els riscos següents: inundacions; terratrémols; sismes submarins; riscos volcànics; fenòmens meteorològics adversos; incendis forestals; accidents en instal·lacions o processos en els quals s’utilitzen o s’emmagatzemen substàncies químiques, biològiques, nuclears o radioactives; accidents d’aviació civil; accidents en el transport de mercaderies perilloses, i risc bèl·lic.

Galeria d'imatges