Justícia i Interior

Justícia abona, en el temps establit, 10 milions d'euros del cinqué bimestre de 2023 a advocats i procuradors del Torn d'Ofici

29/12/2023
Justícia abona, en el temps establit, 10 milions d'euros del cinqué bimestre de 2023 a advocats i procuradors del Torn d'Ofici
  • La Conselleria ha realitzat el pagament, una vegada desbloquejats els fons pel Govern d'Espanya a través del Fons de Liquiditat Autonòmica
  • L'actual abonament dels serveis correspon als mesos de setembre i octubre

La Conselleria de Justícia i Interior ha abonat en termini, per cinqué bimestre consecutiu, els honoraris dels advocats i procuradors que treballen en el Torn d’Ofici de l’Administració de Justícia de la Comunitat Valenciana. El pagament s’ha fet una vegada desbloquejats els fons pel Govern d’Espanya a través del Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA).

En esta línia, la Conselleria que dirigix Elisa Núñez ha realitzat l’abonament dels mesos de setembre i octubre de 2023 de les actuacions dutes a terme pel Consell Valencià de Col·legis de l’Advocacia i del Consell Valencià de Col·legis de Procuradors, per un import de 10.065.668,28 euros.

Els honoraris pels treballs en el Torn d’Ofici s’abonen, segons la normativa, cada dos mesos, segons els col·legis de l’Advocacia i de la Procura certifiquen els serveis prestats a la Generalitat.  

En concret, les actuacions pagades pel Torn d’Ofici al Consell Valencià de Col·legis de l’Advocacia ascendixen a 8.572.940,34 euros i l’import destinat al Consell Valencià de Procuradors és d’1.288.685,54 euros. Un total de 171.248,88 euros estan destinats a abonar les actuacions realitzades en els JUSTIPROP; d’altra banda, les inversions realitzades per la Procura i l’Advocacia ascendixen a 5.658,91 i 27.134,61 euros, respectivament.

L’abonament s’ha fet sota el compromís de puntualitat per a acabar amb els retards i les retallades en una prestació publica bàsica com és el dret a la justícia gratuïta per a aquells que ho necessiten.

La justícia gratuïta és un servei públic necessari perquè les persones en una situació especialment vulnerable puguen accedir a la justícia en condicions d’igualtat per a defendre els seus drets i interessos legítims.

Galeria d'imatges