Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

El Consell aprova el Reglament orgànic i funcional de l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva

09/01/2024
  • S'adapta l'estructura de l'AVAP a les exigències derivades de la seua incorporació al Registre d'Agències de Garantia de Qualitat de l'Espai Europeu d'Educació Superior
  • L'aprovació d'este decret comporta la creació de dos nous serveis i l'amortització d'una unitat en l'estructura de l'AVAP

El Ple del Consell ha aprovat el Reglament orgànic i funcional de l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva (AVAP) amb l'objectiu d'adaptar l'estructura i organització d'esta entitat a les exigències que suposen la seua incorporació al Registre Oficial d'Agències de Garantia de Qualitat de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EQAR).

Així mateix, l'aprovació d'este decret implica la creació de dos nous serveis i l'amortització d'una unitat en l'estructura de l'AVAP, de manera que la seua estructura s'adapta a les normatives estatals d'aplicació en matèria de gestió de la qualitat educativa.

L'AVAP és una entitat de dret públic sotmesa al dret privat, que va ser creada per Llei 5/2006, de 25 de maig de la Generalitat, i el seu reglament va ser aprovat inicialment mitjançant Decret 6/2008, de 18 de gener. La finalitat de l'entitat és garantir la qualitat i excel·lència dels sistemes valencians d'educació superior, de ciència i d'innovació mitjançant l'avaluació, l'acreditació i la prospectiva.

La funció que té encomanada esta entitat requerix un model organitzatiu que garantisca la seua independència, objectivitat, excel·lència i transparència com a mitjà per a aconseguir el reconeixement internacional i impulsar el desenvolupament regional de la Comunitat Valenciana.