Sanitat

El Consell autoritza la licitació de l'avantprojecte de reforma i altres actuacions prèvies a la remodelació integral de l'Hospital Doctor Moliner

09/01/2024

  • Es farà una avaluació dels riscos i les obres precises, sense interrompre la prestació assistencial de l'activitat
  • El pressupost total de l'avantprojecte i de les obres no demorables i imprescindibles s'estima en prop d'1,5 milions d'euros

El Ple del Consell ha sigut informat de la contractació, amb caràcter d'emergència, de les actuacions necessàries per a la redacció de l'avantprojecte de reforma integral de l'Hospital Doctor Moliner, situat a Serra.

Així mateix, ha pres nota de la declaració d'emergència de les obres no demorables i imprescindibles per a executar amb la màxima celeritat l'execució d'una rehabilitació integral sense interrompre l'activitat assistencial del centre, que atén pacients crònics i pluripatològics.

Per a dur-ho a terme, es farà una avaluació dels riscos específics que pogueren haver-hi, es tindrà en compte la naturalesa assistencial de l'activitat i s'aplicaran les mesures correctores o preventives que es determinen.

Les primeres actuacions que es realitzaran consistixen en la reparació de les barbacanes de les terrasses, les cobertes i determinats elements de la façana. Posteriorment, es licitaran les obres de rehabilitació integral.

El pressupost total de l'avantprojecte i de les obres no demorables s'estima en prop d'1,5 milions d'euros.

Rehabilitació integral

Es tracta de l'inici de la rehabilitació integral d'este centre hospitalari, la inversió prevista del qual s'estima en 16 milions d'euros, amb la finalitat d'adaptar les instal·lacions actuals a les necessitats reals de les persones que patixen una malaltia crònica i requerixen llargs períodes d'ingrés.

L'Hospital Doctor Moliner va entrar en funcionament l'any 1943. Actualment, és un centre que disposa de 186 llits i presta atenció sociosanitària als departaments de salut de Sagunt, Arnau-Llíria, Clínic, General, La Fe, Requena i la Ribera.

El Consell ha actuat amb la màxima diligència quan ha sigut coneixedor de l'estat de l'edifici, ja que este hospital ha anat patint una degradació gradual en els últims anys sense que s'adoptaren mesures. Es pretén d'esta manera garantir el futur de l'hospital i prestar una assistència en condicions adequades de seguretat per a pacients i personal.