Hisenda, Economia i Administració Pública

El Consell acorda que la Comunitat Valenciana continue adherida durant 2024 al Fons de Liquiditat Autonòmic

09/01/2024
  • ​​​​​​​La Comunitat Valenciana executa els requisits que s'establixen per a la posada en marxa i aplicació del FLA en l'actual exercici

El Consell ha aprovat l'acord pel qual la Comunitat Valenciana manifesta la seua voluntat de continuar adherida durant 2024 al Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA) del Fons de Finançament a Comunitats Autònomes.

El Govern Valencià acomplix els requisits que s'establixen per a la posada en marxa i aplicació del FLA en l'actual exercici, tal com estipula el Reial decret llei 17/2014, pel qual es va crear el Fons de Finançament a Comunitats Autònomes.

El Consell subratlla en el seu acord que “les circumstàncies en les quals resulta d'aplicació el Fons de Liquiditat Autonòmic de l'exercici 2024 s'unixen a la incertesa sobre les regles fiscals i l'objectiu d'estabilitat que regirà per a 2024”.

I recorda que “fins a 2023 les regles fiscals han estat suspeses per l'activació en 2020 de la clàusula general de salvaguarda del Pacte d'Estabilitat i Creixement a conseqüència de la pandèmia, que va permetre els Estats membres deixar en suspens la senda de consolidació fiscal aprovada abans de la crisi, encara que la reforma del marc fiscal europeu es troba en procés de negociació, a més del fet que seguix pendent la reforma del sistema de finançament autonòmic”.

En este sentit, subratlla que, una vegada aprovat el passat 15 de desembre, per la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics, l'acord pel qual s'establix la distribució del finançament per al primer trimestre de 2024 dels compartiments Facilitat Financera i FLA, correspon adoptar este acord amb la finalitat de complir amb els requisits que s'exigixen per a la seua posada en marxa i aplicació.

Mecanisme de suport a la liquiditat

Cal recordar que, a través del Reial decret llei 17/2014, es va crear un mecanisme de suport a la liquiditat de les comunitats autònomes denominat Fons de Finançament a Comunitats Autònomes amb la finalitat d'atendre les seues necessitats financeres.

Este fons s'estructura en quatre compartiments, que tenen la consideració de mecanismes addicionals. Entre estos hi ha el Fons de Liquiditat Autonòmic, que té per objecte que les comunitats autònomes puguen atendre les seues necessitats financeres mentre persistisquen les dificultats d'accés als mercats financers.

Esta normativa establix que les comunitats autònomes han d'adoptar un acord del seu consell de govern en el qual conste la seua voluntat de complir amb la normativa, els acords que es deriven i el programa que resulte de la seua aplicació.

En este sentit, la Generalitat es compromet a complir els termes del programa per a l'aplicació d'este compartiment, així com les condicions fiscals i particulars establides en el Reial decret llei 17/2014 i en els acords del Consell de Política Fiscal i Financera i de la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics relacionats amb este mecanisme.