Hisenda, Economia i Administració Pública

El Consell autoritza la creació de deute públic per a l'exercici de 2024

16/01/2024
  • L'import màxim es fixa en 547.871.730 euros, d'acord amb el límit establit en la Llei de pressupostos de la Generalitat per a 2024

 

El Consell ha autoritzat la creació de deute de la Generalitat per a l'actual exercici per un import màxim de 547.871.730 euros, d'acord amb el límit fixat en la Llei 8/2023, de pressupostos de la Generalitat per a 2024.

L'import total autoritzat correspon al finançament del dèficit per a 2024, a la devolució de la liquidació negativa de 2008 i 2009 del sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i a l'amortització en 2024 d'operacions financeres de Ferrocarrils de la Generalitat.

La Llei de pressupostos de la Generalitat establix en el seu article 48 el límit màxim al qual han d'ascendir les operacions financeres que impliquen creació de deute.

Este mateix article regula, a més, els casos en què este import es revisa automàticament, entre estos el relatiu a l'adhesió de la Comunitat Valenciana a qualsevol mecanisme de liquiditat que s'implante o prorrogue durant l'exercici.