Agricultura, Ramaderia i Pesca

El Consell analitza un informe sobre les ajudes d'adaptació al risc d'inundació al Baix Segura per a regants i titulars d'explotacions ramaderes

16/01/2024
  • L'ajuda ascendix a 2,5 milions d'euros, es podrà ampliar fins als 5 milions d'euros i aconseguirà la totalitat de l'import de les despeses subvencionables sol·licitades
  • Se subvencionaran les actuacions d'adaptació i reducció del risc d'inundació, com en el cas concret d'estacions de bombament, quadres elèctrics i transformadors, estacions de filtratge i basses
  • També s'ajudarà a la instal·lació d'elements que permeten adaptar i protegir explotacions ramaderes contra el risc d'inundació

El Ple del Consell ha analitzat un informe de la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca relatiu a les ajudes dirigides a regants i titulars d'explotacions ramaderes per al desenvolupament d'actuacions d'adaptació del risc d'inundació de les edificacions, equipaments i instal·lacions o explotacions existents en la conca baixa del riu Segura.

Estes ajudes es van convocar el passat 28 de desembre en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i estan emmarcades en les mesures per a l'adaptació al risc d'inundació al Baix Segura.

L'ajuda es dirigix a les comunitats de regants, jutjats d'aigües, sindicats de regs o altres entitats de regadiu i titulars d'explotacions ramaderes del Baix Segura.

L'import total de la subvenció ascendix a 2,5 milions d'euros, distribuïda en 2,2 milions d'euros per a les comunitats de regants, jutjats d'aigües i sindicats de regs i 300.000 euros per a titulars d'explotacions ramaderes. Este import es podrà ampliar en altres 2,5 milions d'euros més. L'ajuda aconseguirà la totalitat de l'import de les despeses subvencionables.

En este sentit, seran subvencionables les actuacions d'adaptació i reducció del risc d'inundació d'instal·lacions vulnerables de les comunitats de regants, jutjats d'aigües, sindicats de regs i altres entitats de regadiu, com, per exemple, estacions de bombament, quadres elèctrics i transformadors, estacions de filtratge i basses.

També podrà ser subvencionable el trasllat a altres ubicacions d'algunes de les instal·lacions, actuacions amb infraestructures hidràuliques lineals de les entitats de reg, tant séquies com assarbs, que tinguen per objecte augmentar la capacitat hidràulica i altres actuacions d'adaptació al risc d'inundació, així com mesures identificades en els plans de gestió del risc d'inundació i altres plans regionals o municipals d'actuació contra inundacions.

A més, per a titulars d'explotacions ramaderes, també s'ajudarà a la instal·lació d'elements que permeten adaptar i protegir explotacions ramaderes contra el risc d'inundació, com ara: allotjament temporal per als animals, mallades permanents o temporals, construcció de rampes d'accés, barreres antiinundació, elevació del sòl de naus, elevació i/o protecció d'equipament/instal·lacions i segellament i impermeabilització de murs exteriors.