Justícia i Interior

L'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències fa 138 inspeccions en instal·lacions radioactives en 2023

19/01/2024
L'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències fa 138 inspeccions en instal·lacions radioactives en 2023
  • Les actuacions corresponen a instal·lacions mèdiques, industrials i d'investigació, així com a instal·lacions de radiodiagnòstic mèdic i veterinari
  • La Generalitat no ha hagut d'activar el Pla especial davant el risc radiològic en 2023, ja que no s'ha produït cap incident

La secció de Seguretat Radiològica de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències (AVSRE) ha fet un total de 138 inspeccions d'instal·lacions radioactives, d'equips de radiodiagnòstic mèdic i de transport de material radioactiu durant 2023.

El resultat d'estes inspeccions conclou que no s'ha produït cap incident ni s'ha activat el Pla especial davant el risc radiològic en cap ocasió a la Comunitat Valenciana durant tot l'any.

Del total d'actuacions efectuades, 85 corresponen al control anual d'instal·lacions radioactives amb autorització de funcionament: 81 són de 2a categoria i 4 de 3a categoria (indústries, hospitals i centres d'investigació).

D'altra banda, es van dur a terme 40 inspeccions a instal·lacions de radiodiagnòstic mèdic, dins del programa de vigilància a estos centres, incloent-hi les de tipus diagnòstic general, dental i veterinari. A més, s'han realitzat 4 inspeccions a serveis de protecció radiològica.

També s'han fet 9 inspeccions de transport de material radioactiu: 3 relatives al trasllat de radiofàrmacs i fonts d'aplicació mèdica a diferents centres mèdics de la Comunitat Valenciana; 1 retirada de residus radioactius d'instal·lacions regulades; 1 relativa a la retirada de residus de mitjana i baixa activitat de la central nuclear de Cofrentes; 1 trànsit de concentrats d'UF6; 2 al transport de material fissionable (urani) per a la 24 recàrrega de la central nuclear de Cofrentes i 2 referent a dos trànsits pel port autònom de València de fonts d'alta activitat.

Programes de vigilància radiològica 

Entre els diferents convenis de col·laboració que l'AVSRE ha firmat amb la Universitat de València i la Universitat Politècnica de València, cal destacar-ne dos en qüestions de vigilància radiològica, a fi de desenvolupar un programa de vigilància radiològica ambiental, tant en operació, a través de Programa d'anàlisi i mostreig del control de qualitat (PVRA) del Programa operacional anual de vigilància radiològica ambiental de la central nuclear de Cofrentes, com en emergències, a través d'un Programa de vigilància radiològica en emergències (PVRE), amb l'objectiu de desenvolupar procediments per a l'anàlisi isotòpica de mostres de diferents matrius en situacions d'emergència radiològica.

Xarxa radiològica ambiental

Com a complement al Programa d'anàlisi i mostreig del control de qualitat (PVRA), la Generalitat disposa d'una xarxa de vigilància radiològica ambiental (Revira) constituïda per una xarxa d'estacions automàtiques i de mostreig (REA), dissenyada per a controlar en temps real variables radiològiques (taxa de dosi gamma, concentració de radó, radioiodes, emissors alfa i beta en aire) al voltant de la central nuclear de Cofrentes.

Esta xarxa transmet, per mitjà de via telefònica a un ordinador situat en el Centre de Coordinació d'Emergències, les possibles alertes davant de qualsevol situació fora de la normalitat.

La xarxa té diferents estacions situades en un radi de 10 quilòmetres al voltant de la central. Dels mesuraments s'encarreguen les estacions situades a Cortes de Pallás, Jalance, Cofrentes, Cofrentes central nuclear i Los Pedrones (Requena). A més, l'estació de l'embassament d'Embarcaderos mesura contínuament la radioactivitat del riu Xúquer, aigües avall del punt d'abocament de la central nuclear de Cofrentes i l'estació del riu Xúquer que controla les aigües amunt de la central.

Les dades recollides per la REA són transmeses, així mateix, a la sala d'emergències (SALEM) del Consell de Seguretat Nuclear. L'administració de les dades es preveu de manera conjunta entre la Generalitat Valenciana i el Consell de Seguretat Nuclear, per mitjà d'un conveni firmat entre les dos institucions.

Galeria d'imatges