Hisenda, Economia i Administració Pública
Suport al sector industrial

Les grans empreses de la Comunitat Valenciana continuaran tenint accés a préstecs bonificats IVF amb un màxim del 20 % d'ajuda fins a juny de 2024

26/01/2024
Les grans empreses de la Comunitat Valenciana continuaran tenint accés a préstecs bonificats IVF amb un màxim del 20 % d'ajuda fins a juny de 2024
  • L'Institut Valencià de Finances ha publicat la modificació d'esta línia de finançament, per la qual se n'amplia la vigència i s'adapta al marc temporal que permet disposar d'estes ajudes
  • En 2023 l'IVF ha concedit 44,4 milions d'euros en crèdits bonificats que han tingut com a beneficiàries grans empreses del sector industrial valencià

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicat l’acord del Consell General de l’Institut Valencià de Finances (IVF) pel qual es modifica la línia bonificada Gran Empresa Industrial, que permetrà que les empreses amb plantilles de més de 250 persones puguen continuar accedint durant el primer semestre de 2024 a préstecs que incorporen una ajuda d’un màxim del 20 % del capital concedit.

L’ampliació del termini de vigència d’estos préstecs bonificats ha sigut possible per la pròrroga del marc temporal d’ajudes aprovat per la Comissió Europea amb l’objectiu de pal·liar la crisi econòmica conseqüència de la invasió russa d’Ucraïna. Este marc temporal finalitzava el 31 de desembre de 2023 i s’ha prorrogat fins a juny de 2024, la qual cosa permet que l’IVF puga continuar oferint crèdits que incorporen un important volum d’ajudes, en condicions similars a les previstes fins ara.

A través d’estos crèdits, les grans empreses del sector industrial de la Comunitat Valenciana poden accedir a préstecs bonificats en condicions molt avantatjoses, amb un tipus d’interés del 3,03 %, en operacions de deu anys com a màxim de termini i amb un màxim de quatre anys de carència.

La bonificació que comporten estos préstecs s’aplica per dos vies: a través del tipus d’interés (més reduït que l’aplicat actualment per les entitats bancàries tradicionals) i mitjançant la incorporació d’un tram no reembossable del finançament. Este tram no reembossable varia en funció de la finalitat de l’operació i del sector econòmic en el qual s’englobe l’empresa, ja que les companyies amb activitats intensives en l’ús de gas, com les taulelleres o les d’esmalts i frites, poden accedir a un tram no reembossable superior, la qual cosa contribuïx a pal·liar les conseqüències de l’increment dels preus de l’energia que s’ha produït després de la guerra d’Ucraïna.

Així, els préstecs destinats a finançar capital circulant incorporen una bonificació del 5 % (d’un màxim del 15 % per a empreses del sector ceràmic) i els préstecs la finalitat dels quals és dur a terme nous projectes d’inversió poden accedir a un tram no reembossable del 10 % (d’un màxim del 20 % per a empreses del sector ceràmic).

Cal destacar que durant l’exercici 2023 l’Institut Valencià de Finances ha concedit, a través de la Línia IVF Gran Empresa Industrial, un total de 44,4 milions d’euros en crèdits que han tingut com a beneficiàries empreses industrials que operen a la Comunitat Valenciana i compten amb plantilles de més de 250 persones.

Galeria d'imatges