Sanitat

Sanitat vincula el cobrament de la productivitat al compliment d'objectius en jornada ordinària

30/01/2024
  • El Consell aprova 55 milions d'euros per a la productivitat dels professionals derivada de l'activitat assistencial addicional
  • S'establix un procediment d'avaluació quadrimestral que permeta determinar la conveniència del programa de productivitat
  • Sanitat incrementa l'import destinat tant en els mòduls de reforç d'Atenció Primària com en sessions per activitat quirúrgica

El Ple del Consell ha aprovat una partida pressupostària de 55 milions d'euros destinada al complement de productivitat que percep el personal del sistema valencià de salut per l'activitat assistencial addicional en centres sanitaris i hospitals.

En este sentit, com a novetat, la Conselleria de Sanitat ha vinculat el cobrament d'esta productivitat al compliment dels objectius establits en la jornada ordinària. D'esta manera, el personal que vulga participar en algun d'estos programes haurà de complir prèviament amb els objectius establits en el seu horari ordinari.

Es tracta d'un nou acord, que agrupa tots els programes específics de productivitat, dissenyats per a respondre a la demanda assistencial i preventiva en el sistema públic de la sanitat valenciana durant el període de temps comprés entre l'1 de febrer i el 31 de desembre de 2024.

La finalitat és disposar d'un programa específic que permeta contindre l'excés de càrrega assistencial quan siga necessari i de manera específica, i que facilite una atenció de qualitat tant en Atenció Primària com en Atenció Hospitalària, així com en els servicis d'Inspecció Sanitària i de Salut Pública.

D'esta manera, el personal del sistema valencià de salut pot realitzar activitat assistencial addicional mitjançant mòduls de reforç o substitució en Atenció Primària, que tenen una duració de 4 hores, o sessions, que fan referència a l'activitat quirúrgica extra i tenen una duració de 5 hores. Així mateix, l'acord inclou programes de productivitat preventius de salut pública, com poden ser campanyes de vacunació específiques, o l'activitat relacionada amb els servicis d'inspecció sanitària.

Per esta activitat el personal percep una remuneració extra, i per a este any 2024, la Conselleria de Sanitat ha incrementat el pressupost en totes les modalitats i per a totes les categories professionals.

Avaluació cada quatre mesos

A través d'este acord es regula el personal que pot participar en els programes, les condicions i requisits establits, així com la dotació pressupostària i la quantia de les retribucions en funció de l'activitat i de les diferents categories professionals. Cal assenyalar que la participació es fa de manera voluntària, fora de la jornada ordinària i d'atenció continuada. 

Així mateix, Sanitat ha implantat un procediment d'avaluació quadrimestral. Per tant, les gerències o departaments de salut hauran de realitzar cada quatre mesos un estudi sobre la viabilitat del programa específic de productivitat, que presentaran a la Direcció General de Qualitat i Avaluació Assistencial, qui determinarà si es manté o no esta activitat.

Cal destacar que la Conselleria de Sanitat disposava fins hui de diversos programes de productivitat que, amb la posada en marxa d'este acord, queden reunificats amb un mateix acord. En concret, engloba el programa per a la reducció de la demora assistencial; el programa de prestació de mòduls addicionals de reforç, que inclou ja l'activitat de càncer de mama; i l'acord sobre activitats de detecció de càncer colorectal.

Per tant, queden inclosos tant els mòduls addicionals per a cobrir i reforçar l'assistència sanitària en Atenció Primària i Atenció Hospitalària, com el programa d'autoconcert per a la reducció de la demora en intervencions quirúrgiques o proves diagnòstiques.