Agricultura, Ramaderia i Pesca

El Consell analitza un informe sobre les ajudes per a la subscripció d'assegurances agràries en 2024

30/01/2024
  • La línia pressupostària d'ajudes a assegurances agràries està dotada amb un crèdit de 32 milions d'euros per a assegurar la percepció d'una renda davant de la pèrdua de producció
  • Les ajudes es reben en el moment de la formalització de la pòlissa d'assegurança i compensen els costos de producció de l'agricultura, la ramaderia i l'aqüicultura
  • En el pla de 2024 es fomentarà la subvenció de la línia de retirada i destrucció d'animals morts en l'explotació

El Ple del Consell ha analitzat un informe de la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca relatiu a les ajudes per a la subscripció de l'assegurança agrària en 2024, la línia pressupostària de la qual està dotada amb un crèdit de 32 milions d'euros.

L'informe reflectix que la resolució de convocatòria d'ajudes a la subvenció de l'assegurança agrària 2024 es publicarà en dates pròximes. Es tracta d'unes ajudes que repercutixen en la compensació dels costos de producció de l'agricultura, ramaderia i aqüicultura, ja que són rebudes en el moment de la formalització de la pòlissa d'assegurança, mitjançant concessió directa.

Este crèdit de 32 milions d'euros, que té la consideració d'ampliable i representa un increment del 13,1% respecte a l'exercici anterior, té, per tant, l'objectiu d'assegurar a titulars d'explotacions agràries, ramaderes i d'aqüicultura la percepció d'una renda davant de la pèrdua de producció a causa d'un sinistre.

La Conselleria d'Agricultura és la que més aporta al sistema d'assegurances agràries de tota Espanya. En este sentit, el pressupost de la Generalitat va representar en 2022 el 32,1 % del pressupost del total de les assegurances. En 2023 el pressupost destinat va ascendir a 28,3 milions d'euros, encara que finalment es va abonar un total de 34,2 milions d'euros, la qual cosa demostra la importància que té este sistema per al sector.

Estes assegurances agràries constituïxen un instrument fonamental per a assegurar les rendes del sector primari, ja que esta activitat està exposada a incidències climatològiques que no poden preveure's ni evitar-se i que poden ocasionar pèrdues considerables.

En relació amb la convocatòria de 2024, Agroseguro ja ha comunicat a la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca que continuarà aplicant les subvencions a l'assegurança agrària amb les mateixes condicions de la convocatòria del Pla 2023.

Retirada d'animals

Cal destacar que en el pla de 2024 es fomentarà la subvenció de la línia de retirada i destrucció d'animals morts en l'explotació, per a donar solució a la retirada d'animals morts en les explotacions situades a la província de Castelló, la qual cosa suposaria passar d'un sistema de retirada col·lectiu en determinats punts, a un individual, com el que es realitza a les províncies de València i Alacant.

Per a reduir l'increment del cost de la línia de retirada i destrucció, s'està analitzant l'impacte pressupostari dels imports unitaris de subvenció, de manera que, sumats a la subvenció estatal, s'aconseguisca el màxim de subvenció permés per la reglamentació europea. Així mateix, s'està analitzant l'establiment d'un sistema d'hidròlisi com a alternativa a la destrucció d'animals morts en les explotacions.