Justícia i Interior

La Conselleria de Justícia i Interior reunix els nous membres de la Comissió de Coordinació de la Policia Local en la seua primera sessió

29/01/2024
La Conselleria de Justícia i Interior reunix els nous membres de la Comissió de Coordinació de la Policia Local en la seua primera sessió
  • La consellera Elisa Núñez assistix a esta primera convocatòria de la legislatura, amb la incorporació de nous representants autonòmics i de les alcaldies proposades per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies

La consellera de Justícia i Interior, Elisa Núñez, ha assistit a la primera sessió de la legislatura de la Comissió de Coordinació de la Policia Local. Núñez ha destacat el treball a realitzar per este organisme, les funcions principals del qual són informar de projectes normatius; proposar mesures per a servicis policials; conéixer la programació de cursos; proposar plans d’actuació conjunta, i mediació i arbitratge. Per a fer-ho, es reunirà preceptivament dos vegades a l’any i les ocasions que requerisca per al compliment de les seues comeses.

Esta comissió, màxim òrgan consultiu de la Policia Local, està composta pel director de l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències (AVSRE) i 24 vocals: huit vocals de l’Administració autonòmica, huit alcaldies proposades per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i huit vocalies a proposta dels sindicats més representatius en l’àmbit de l’Administració local de la Comunitat Valenciana.

La Comissió de Coordinació ha tractat en la seua primera sessió aspectes relatius al projecte de decret del Consell, d’establiment de les bases i els criteris generals per a la selecció, la promoció i la mobilitat en els cossos de Policia Local de la Comunitat Valenciana.

La norma actual que regula esta matèria és el Decret 179/2021, de 5 de novembre, en el qual s’han detectat alguns problemes interpretatius a l’hora d’informar les convocatòries per part de l’Agència, com ara el desenvolupament de les proves selectives que duen a terme els ajuntaments. Amb la finalitat de revisar alguns punts (articulat i annexos) i procedir-ne a la modificació, hi ha un grup de treball que du a terme el seu estudi per a solucionar-ho.

A més, s’ha tractat el punt referent a les proves selectives unificades. S’ha traslladat a la Comissió que, una vegada modificat l’anterior decret, es redactaran unes bases unificades per a prosseguir amb el procediment de les proves selectives unificades de l’escala bàsica de la Policia Local.

La intenció d’esta mesura és poder subscriure els corresponents convenis d’encomanda de gestió amb els ajuntaments interessats i convocar les proves selectives unificades. En un primer pas, l’AVSRE ja ha redactat el conveni tipus al qual s’han d’acollir els consistoris participants.

Galeria d'imatges