Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca
PAC

Agricultura abonarà més de 105 milions d'euros de les ajudes de la sol·licitud única de la PAC de 2024

01/02/2024
  • S'espera que al voltant de 39.000 productors agraris de la Comunitat Valenciana demanden estes ajudes europees
  • Esta campanya destaca per la consolidació dels instruments d'ajuda iniciats en 2023

La Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca abonarà més de 105 milions d'euros de les ajudes europees de la sol·licitud única, dins del marc del Pla estratègic de la política agrícola comuna per a l'any 2024 i de les ajudes als agricultors en zones amb limitacions naturals contingudes en la mesura 13 del Pla de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana.

Les previsions són d'un màxim de 85 milions d'euros en pagaments directes i més de 20 milions d'euros en pagaments a intervencions en desenvolupament rural (compromisos agroambientals en superfícies agràries: apicultura per a la biodiversitat, protecció d'avifauna, manteniment o millora d'hàbitats i d'activitats agràries tradicionals que preserven la biodiversitat); a més, compromisos de gestió agroambiental en agricultura ecològica i compromisos de conservació de recursos genètics, com la conservació de l'ovella guirra.

El pagament de les ajudes a zones de muntanya i ajudes a zones amb limitacions naturals diferents de muntanya, previstes en el Programa de desenvolupament rural arribarà a un màxim de set milions d'euros.

El termini de presentació de la sol·licitud única per a l'any 2024 s'iniciarà el dia 1 de febrer i finalitzarà el dia 30 d'abril, els dos inclusivament, en les oficines comarcals de la mateixa Conselleria i de les entitats col·laboradores de suport al sector. A partir del 30 d'abril, podran presentar-se sol·licituds, però amb penalització per dies de retard.

S'espera que al final del termini s'hagen registrat prop de 39.000 sol·licituds d'ajuda, i addicionalment unes 40.000 inscripcions al REACV (Registre d'explotacions agrícoles de la Comunitat Valenciana).

La convocatòria amb la informació administrativa necessària es troba disponible en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de l'1 de febrer.

Entre els aspectes singulars d'esta campanya, destaca la consolidació dels instruments d'ajuda que es van implementar l'any 2023. Així, es podran continuar sol·licitant les ajudes directes a la renda, tant les vinculades a drets de pagament com les associades a cultius i ramaderia.

També es consolida la novetat de l'any 2023 que va ser la posada en marxa dels ecorrègims, com ara pràctiques en pro del medi ambient i el clima realitzades pels titulars de les explotacions agràries (implantació de cobertes vegetals i inertes, creació i conservació d'espais de biodiversitat, pasturatge sostenible, rotació de cultius, sembra directa, etcètera).