Agricultura, Ramaderia i Pesca
PAC

Agricultura obri a consulta pública l'elaboració de les ajudes a inversions en transformació, comercialització i desenvolupament de productes agroalimentaris

05/02/2024
  • La nova norma respon a la necessitat d'incrementar la competitivitat i sostenibilitat social, econòmica i mediambiental de xicotetes i mitjanes empreses agroalimentàries
  • Fomenta nous processos menys costosos i productes de més qualitat, més segurs i de més valor afegit, la diversificació de cadenes de distribució curtes i mercats de proximitat

La Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca obri el període de consulta pública per a l'elaboració de l'ordre de bases d'ajudes a inversions en transformació, comercialització o desenvolupament de productes agroalimentaris, en el marc del Pla estratègic de la PAC a la Comunitat Valenciana per al període 2023-2027.

Esta norma dona resposta a la necessitat d'incrementar la competitivitat i sostenibilitat social, econòmica i mediambiental a llarg termini de les empreses transformadores i comercialitzadores agràries i agroalimentàries, especialment de les xicotetes instal·lacions de transformació i comercialització.

Es fomenten nous processos menys costosos i productes de més qualitat, més segurs i de més valor afegit, la diversificació dels canals de comercialització en relació amb cadenes de distribució curtes i mercats de proximitat.

A més, preveu el desenvolupament de les zones rurals amb la promoció de l'ocupació, el creixement, la inclusió social i el desenvolupament local, incloent-hi la bioeconomia i la silvicultura sostenible.

En concret, les ajudes es referixen a inversions per a la transformació i comercialització i/o desenvolupament de productes agrícoles i els alimentaris. 

L'import mínim de l'ajuda serà del 30 % de la inversió que resulte auxiliable, i podrà incrementar-se segons factors, com en operacions vinculades a fusions o processos d'integració empresarial que incrementen la capacitat de penetració en el mercat de l'entitat resultant de la fusió. També si el sol·licitant és xicoteta empresa o microempresa i si el sol·licitant és microempresa, situada en algun dels municipis classificats zones rurals LEADER.

Les al·legacions, suggeriments o observacions al document, publicat en el DOGV es poden fer en el portal de participació de la Generalitat.