Hisenda, Economia i Administració Pública
Ple del Consell

El Consell crea una comissió interdepartamental per a assegurar una major eficàcia en la gestió dels recursos públics de la Generalitat i el seu sector públic instrumental

06/02/2024
El Consell crea una comissió interdepartamental per a assegurar una major eficàcia en la gestió dels recursos públics de la Generalitat i el seu ...
  • La portaveu del Consell, Ruth Merino, destaca que el nou òrgan col·legiat és un dels instruments amb els quals es comptarà per a “desfer els greuges que va deixar el govern anterior”
  • Destaca que el Govern Valencià està “fermament compromés amb la utilització dels recursos públics de la manera més eficient, eficaç i transparent possible”
  • La comissió, adscrita a Hisenda, s'encarregarà d'impulsar un sistema d'avaluació de la despesa en coordinació amb tots els departaments i entitats del sector públic de la Generalitat

El Consell posarà en marxa de manera immediata la Comissió Interdepartamental per a la Millora de l'Eficiència de la Despesa Pública de la Generalitat, un nou òrgan col·legiat que s'encarregarà d'impulsar un sistema d'avaluació de la despesa amb l'objectiu d'assegurar una major eficàcia en la gestió dels recursos públics, segons ha informat la portaveu de l'executiu i consellera d'Hisenda, Ruth Merino.

En declaracions realitzades en la roda de premsa posterior al Ple del Consell, en el qual s'ha aprovat el decret pel qual es crea esta comissió, la consellera ha subratllat que la decisió posa de manifest que el Govern Valencià està “fermament compromés amb una utilització dels recursos públics de la manera més eficient, eficaç i transparent possible”. La portaveu ha comparegut acompanyada del conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, José Luis Aguirre.

La comissió, que estarà adscrita a la Conselleria d'Hisenda, realitzarà la seua labor en col·laboració amb tots els departaments i entitats del sector públic instrumental de la Generalitat, i, en paraules de Ruth Merino, és un dels instruments amb els quals comptarà el Consell per a “desfer els greuges que va deixar el govern anterior”.

“Des de juliol que estem constatant que les coses es poden fer molt millor”, ja que s'han pres decisions que han comportat “desastres d'organització”, s'han fet actuacions “sense criteri” i s'han compromés despeses “sense suport jurídic”, ha assenyalat.

L'executiu autonòmic vol que cada euro de despesa s'utilitze de manera eficient i que les polítiques servisquen per a la finalitat per a la qual han sigut posades en marxa, ha agregat.

Per a este fi, la nova comissió promourà un sistema d'avaluació que pivotarà sobre dos línies d'acció: d'una banda, l'avaluació contínua a través d'un quadre d'indicadors, i d'una altra, l'elaboració de plans estratègics sectorials amb la finalitat d'assegurar l'eficàcia en l'ús dels recursos. 

Amb estes actuacions, es busca obtindre un nou enfocament de gestió que no es limite a maximitzar l'execució pressupostària, sinó que permeta avaluar el grau de compliment dels objectius que pretenen aconseguir les polítiques.

La Comissió Interdepartamental per a la Millora de l'Eficiència de la Despesa Pública estarà presidida per la persona titular de la Conselleria amb competències en matèria d'Hisenda, i la secretaria recaurà en la persona responsable de la Secretaria Autonòmica amb competències en Hisenda. 

Com a vocals actuaran la persona titular de la secretaria autonòmica amb competències en l'Impuls de l'Acció Política i Interdepartamental del Consell, així com les persones titulars de les direccions generals amb competències en Anàlisis, Planificació i Avaluació de la Despesa Pública de la Generalitat; Finançament Autonòmic; Intervenció General, i Planificació i Ordenació del Sector Públic Instrumental de la Generalitat.

Funcions

Esta comissió interdepartamental s'encarregarà de promoure un model d'avaluació contínua basat en un sistema d'indicadors d'eficàcia i eficiència i d'establir, dins dels diferents àmbits que s'han d'avaluar, els indicadors disponibles i les seues fonts d'informació.

A més, tindrà, entre altres comeses, les de dirigir el seguiment de l'evolució dels indicadors d'efectivitat de manera periòdica durant l'exercici pressupostari i proposar la revisió i racionalització dels programes pressupostaris.

La comissió elaborarà, a més, informes d'anàlisis de les dades objecte d'estudi i els traslladarà a les conselleries o entitats del sector públic instrumental.

Este òrgan interdepartamental formarà també grups de treball específics per raó de la matèria, en els quals participarà el personal que es designe pels gabinets tècnics de cada conselleria o entitats del sector públic instrumental.

Galeria d'imatges

Vídeos relacionats

Talls de veu relacionats

Declaracions de la portaveu del Consell, Ruth Merino