Hisenda, Economia i Administració Pública

L’Agència Tributària Valenciana va atendre més de 177.000 persones durant l’any 2023

10/02/2024
L’Agència Tributària Valenciana va atendre més de 177.000 persones durant l’any 2023
  • Més de 136.000 persones, la majoria, van ser ateses de manera presencial, tant en la seu de l’entitat a València i les delegacions de Castelló i Alacant, com en les oficines liquidadores de districte hipotecari
  • Els altres mitjans d’atenció són el correu electrònic, el servici ‘L’ATV li telefona’ i la consulta telefònica d’un expedient obert
  • S’han impulsat diverses vies per a assistir el contribuent i fomentar el compliment voluntari de les seues obligacions tributàries

L’Agència Tributària Valenciana (ATV) va atendre durant l’any 2023 un total de 177.127 persones a través de les diverses vies de les quals disposa.

En concret, el mitjà d’atenció triat majoritàriament pels valencians ha sigut l’atenció presencial, ja que van ser ateses un total de 136.282 persones en 2023 a través d’esta via. Esta xifra inclou tant l’atenció en la seu de l’ATV a València com en les seues delegacions a les ciutats d’Alacant i Castelló, així com l’atenció presencial de les oficines liquidadores de districte hipotecari.

L’atribució de funcions de gestió i liquidació a les oficines liquidadores de districte hipotecari permet disposar d’una xarxa d’oficines d’atenció tributària distribuïdes per tot el territori de la Comunitat Valenciana, proporcionant a la ciutadania una informació i una assistència més pròximes, i facilitant-li, en gran manera, el compliment de les seues obligacions tributàries.

L’experiència i la professionalitat demostrada per les oficines liquidadores de districte hipotecari en la gestió tributària convertix la seua col·laboració en un actiu de gran valor, tant per a garantir una atenció de qualitat als contribuents com en la lluita contra el frau fiscal.

La segona via d’atenció i resolució de consultes més important ha sigut a través del correu electrònic (se’n van rebre 20.857 durant l’any 2023). I en l’últim lloc està l’atenció telefònica, en què hi ha dos servicis diferents, en funció de la consulta.

D’una banda, es troba el servici ‘L’ATV li telefona’, que constituïx un servici d’atenció telefònica personalitzada a través del qual personal de l’equip tributari telefonarà el dia i l’hora que la persona interessada indique per a proporcionar-li informació, resoldre els seus dubtes i, si és el cas, ajudar-la a omplir i presentar determinats models tributaris.

Durant 2023 es va prestar atenció a 15.035 persones a través d’esta via. A més, cal destacar que és el canal que més ha crescut percentualment durant l’any. Este sistema es va posar en marxa a la fi de 2022 i, si durant els dos primers mesos es van atendre 755 i 785 persones durant els mesos de gener i febrer, estes xifres es van situar en 1.938 persones al novembre i en 1.623 al desembre.

L’altre servici d’atenció telefònica és el de consulta d’expedient, a través d’un funcionari que telefonarà al ciutadà el dia seleccionat i a l’hora aproximada que indique per a consultar un expedient obert de gestió o de recaptació. A través d’este mitjà es va prestar atenció durant 2023 a 4.953 persones.

Millora contínua en l’atenció a la ciutadania

La directora general de l’ATV, Sonia Díaz, ha destacat que l’Agència Tributària Valenciana “treballa de manera contínua en la millora dels servicis d’atenció a la ciutadania. Fruit d’este esforç, s’han implementat novetats en l’atenció i l’assistència al contribuent”.

En este sentit, l’ATV ha implementat diverses millores en este servici durant l’any 2023, entre les quals hi ha la possibilitat de sol·licitar cita prèvia amb només una hora d’antelació sempre que hi haja cites disponibles, o la configuració d’equips especialitzats en cada un dels models tributaris, que seran els encarregats d’atendre les telefonades de la ciutadania.

Estes actuacions s’emmarquen dins del Pla pluriennal de gestió de l’Agència Tributària Valenciana per al període 2020-2023, concretament en el seu objectiu estratègic 2 (‘Millorar les condicions i els resultats de la lluita contra el frau fiscal’) i dins d’este, en l’objectiu operatiu de millorar l’assistència personalitzada en el compliment de les obligacions tributàries, mitjançant el desenvolupament, principalment, del servici de cita prèvia.

Galeria d'imatges