Justícia i Interior

El Consell aprova el decret que deroga la Unitat Valenciana d’Emergències

13/02/2024
  • L’acord s’adopta per considerar que els compromisos establits per a la seua creació han perdut vigència per raons organitzatives i d’eficiència en la despesa pública
  • La derogació s’emmarca en el procés de revisió del sector públic instrumental de la Generalitat per a evitar duplicitats

 

El Ple del Consell, a proposta de la Conselleria de Justícia i Interior, ha aprovat el decret que deroga la Unitat Valenciana d’Emergències (UVE).

L’acord s’adopta per considerar que els compromisos establits en el decret de creació de la UVE, que impliquen un important esforç pressupostari, han perdut vigència per raons organitzatives del sector públic instrumental i d’eficiència en la despesa pública.

Cal posar en relleu que el Consell ha emprés un procés de revisió en profunditat del sector públic instrumental de la Generalitat amb l’objectiu de revertir la tendència de creació de nous ens que suposen duplicitat amb altres existents.

Des del Consell es consideren més lògiques i raonables altres fórmules de coordinació d’emergències, com una llei general de coordinació, l’efectivitat de la qual pot ser major en ser un instrument capaç d’assegurar, a més, una major eficiència en la despesa pública.

Per tots estos motius, el Govern Valencià ha considerat necessari derogar el decret pel qual es crea la UVE.