Hisenda, Economia i Administració Pública

Funció Pública impulsa el coneixement de la tecnologia de la intel·ligència artificial en la formació del personal de la Generalitat

12/02/2024
Funció Pública impulsa el coneixement de la tecnologia de la intel·ligència artificial en la formació del personal de la Generalitat

​​​​​

  • Es fomenta el Programa d’acollida, que té com a objectiu donar una formació inicial en el lloc de treball a la persona acabada d’incorporar
  • El Pla de formació de l’IVAP per a 2024 inclou un mòdul d’igualtat i violència de gènere en les accions formatives que tinguen una duració superior a 20 hores lectives

 

El Pla de formació de l’Institut Valencià d’Administració Pública (IVAP) per a 2024 establix com a principal novetat la potenciació de l’Àrea de Transformació a través de la inclusió d’accions formatives específiques que permeten l’adquisició per part del personal funcionari del coneixement de la tecnologia de la intel·ligència artificial (IA).

En este sentit, la Direcció General de Funció Pública de la Conselleria d’Hisenda, Economia i Administració Pública considera rellevant el paper impulsor d’innovació de la IA en la millora de la funció pública, aplicable com a palanca del canvi organitzatiu necessari perquè l’Administració autonòmica estiga alineada amb la realitat social de la ciutadania de la Comunitat Valenciana.

El pla formatiu per al personal empleat públic al servici de la Generalitat per a 2024 inclou un total de 463 accions formatives, de les quals 114 són noves, per un import total de 857.000 euros.

S’inclouen accions formatives de l’Institut Valencià d’Administració Pública (IVAP), de l’Escola Valenciana d’Estudis de la Salut (EVES), de la Direcció General de Personal Docent i de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana.

En concret, el pla de formació ha sigut dissenyat perquè servisca com un instrument de compromís de progrés personal i professional, així com de transmissió i retenció del coneixement.

Itineraris formatius

Es tracta d’un pla de transició, ja que al llarg de 2024 es definirà un nou model d’aprenentatge, basat en les competències professionals necessàries per a exercir els llocs de treball. Referent a això hi haurà més convocatòries formatives al llarg de 2024, en les quals es començarà a veure el nou enfocament, basat en itineraris formatius. Este pla emfatitza, a més, la formació no solament com un dret sinó com un deure.

També s’intensifica en este nou pla els recursos del banc de coneixements, especialment els Apunts IVAP, per a això es donarà un impuls al Programa d’acollida, que té com a objectiu assistir el personal de nou ingrés o que canvie de lloc de treball en l’Administració autonòmica. D’esta manera, es pretén donar una formació inicial en el lloc de treball a la persona recentment incorporada amb l’objectiu de facilitar el desenvolupament de les capacitats i competències necessàries per a l’acompliment de les tasques pròpies d’este.

En esta línia, s’ha realitzat un projecte de millora dels cursos autoformatius, el nombre dels quals torna a incrementar-se fins a arribar als 50 cursos. Així, en 2024 s’actualitza la seua interfície visual i els continguts i s’inclou l’avaluació de la satisfacció en esta modalitat formativa.

III Pla d’igualtat de dones i hòmens

Una altra de les novetats del pla de formació per a enguany és la incorporació de les mesures aprovades en el III Pla d’igualtat de dones i hòmens de l’Administració de la Generalitat en matèria de formació. Entre estes destaquen accions que componen un itinerari formatiu específic en matèria d’igualtat, la inclusió d’un mòdul d’igualtat i violència de gènere en les accions formatives que tinguen una duració superior a 20 hores lectives en matèria de recursos humans i la impartició de formació per al desenvolupament professional de les dones i el seu lideratge.

Igualment, es dona continuïtat al programa obert FLEXI112, que té com a finalitat assistir el personal que haja de fer front a necessitats formatives sobrevingudes o imprevistes amb posterioritat a l’aprovació del pla de formació.

 

Galeria d'imatges