Agricultura, Ramaderia i Pesca
Productes de qualitat

Agricultura prepara les bases de les ajudes a les activitats d’informació i promoció de règims de qualitat agroalimentària

12/02/2024
  • Es ressaltaran les característiques dels productes, especialment l’origen, la qualitat, els mètodes de producció específics, les normes de producció i el respecte del medi ambient
  • Entre els perceptors de la subvenció figuren les denominacions d’origen protegides, la producció ecològica, les indicacions específiques de begudes espirituoses o les marques de qualitat ‘CV’

 

La Conselleria d’Agricultura, Ramaderia i Pesca està preparant l’orde que regula les ajudes a les activitats d’informació i promoció de règims de qualitat agroalimentària, en el marc del Pla estratègic de la PAC 2023-2027.

L’objecte d’estes subvencions és afavorir que la ciutadania conega els règims de qualitat agroalimentària i consumisca els productes emparats per estos, a través d’activitats d’informació i promoció. Estes activitats ressaltaran les característiques d’estos productes, especialment l’origen, la qualitat, els mètodes de producció específics, i les normes de producció i/o el respecte del medi ambient vinculats al règim de qualitat agroalimentària.

L’orde preveu ajudes per a activitats promocionals com el tast comentat, les degustacions, les presentacions en punts de venda, la identificació del producte amb rètols informatius en el lloc de venda o producció, així com l’organització de jornades tècniques i workshops.

Es podran subvencionar també les activitats publicitàries: publicitat en mitjans de comunicació, internet, revistes i guies especialitzades, accions de relacions públiques i missions comercials, creació, disseny i actualització de pàgines web publicitàries i/o xarxes socials, bàners, o els anuncis publicitaris en la xarxa.

Igualment, serà subvencionable la informació i difusió dels requisits tècnics i científics sobre els productes, els plans estratègics, estudis de mercat, l’elaboració del material divulgatiu i de promoció o les activitats dirigides a organitzar, patrocinar o participar en fòrums, concursos, exhibicions, exposicions, fires, visites educatives, o altres esdeveniments.

Entre els règims de qualitat agroalimentària subvencionables: les denominacions d’origen protegides i indicacions geogràfiques protegides, especialitats tradicionals garantides i productes de muntanya; la producció ecològica, les indicacions específiques de begudes espirituoses, les indicacions geogràfiques de productes vitivinícoles aromatitzats o les marques de qualitat ‘CV’.

Podran ser beneficiàries d’estes ajudes les agrupacions o organitzacions de productors agroalimentaris, associacions sense ànim de lucre, o entitats instrumentals que cooperen per a la informació i promoció dels productes agrícoles i alimentosos dels règims de qualitat.

Les ajudes estan cofinançades pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), per l’Administració general de l’Estat i per la Conselleria d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.

La quantia de l’ajuda serà del 70 % de les despeses subvencionables, sense superar els 100.000 euros anuals per entitat beneficiària i convocatòria.