Agricultura, Ramaderia i Pesca

El Consell analitza un informe de suport al sector pesquer de la Comunitat Valenciana

13/02/2024
  • Recull la proposta al Ministeri d’Agricultura de reducció del nombre d’embarcacions actives i el repartiment d’eixos dies de pesca entre la resta
  • El document expressa les mesures i gestions desenvolupades recentment per la Conselleria d’Agricultura, Ramaderia i Pesca en defensa dels armadors i pescadors

 

El Ple del Consell ha analitzat un informe de la Conselleria d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de suport al sector pesquer de la Comunitat Valenciana, en el qual proposa al Ministeri d’Agricultura el desballestament selectiu de les embarcacions menys rendibles.

L’informe assenyala que, davant la recent decisió del Consell de Ministres de Pesca de la Unió Europea de reduir més els dies de pesca a l’any en el Mediterrani occidental, la Conselleria d’Agricultura, de manera conjunta amb Andalusia i Múrcia, ha proposat al Ministeri el desballestament “selectiu o quirúrgic” de les embarcacions de fusta, a causa de la falta d’asseguradores i professionals que les reparen.

Segons el document, esta mesura suposaria, com a màxim, l’eliminació de 32 embarcacions d’estes característiques a la Comunitat Valenciana (6 a Castelló, 8 a València i 18 a Alacant), un 16,5 % de les 203 dedicades a esta activitat de pesca d’arrossegament. Amb això, es disposaria de fins a 4.000 dies d’esforç pesquer a repartir segons es considere oportú en els ports base.

L’informe també recull que la Conselleria està fent un important esforç per revitalitzar les confraries de pescadors. Referent a això, subratlla que s’ha establit un sistema de repartiment equitatiu per a fixar la quantia de les ajudes, garantint un import mínim i un altre variable, atenent paràmetres objectius com són quilos capturats, facturació, nombre de vaixells port base i despeses de personal.