Sanitat
Dia Internacional del Càncer Infantil

Sanitat lidera, a través de l’Institut d’Investigació Sanitària La Fe, un assaig clínic nacional per a pacients amb neuroblastoma

15/02/2024
  • L’objectiu és millorar la supervivència de xiquets i xiquetes amb neuroblastoma d’alt risc
  • A la Comunitat Valenciana es van diagnosticar 169 tumors en menors de 20 anys segons les últimes xifres del Registre de tumors infantils
  • En 2023, els centres sanitaris van atendre 11.587 consultes per càncer infantil i 1.255 menors van requerir ingrés hospitalari
  • La supervivència a 5 anys en càncer infantil s’ha anat incrementant al llarg dels anys i arriba al 80 %

La Conselleria de Sanitat, a través de l’Institut d’Investigació Sanitària La Fe (IIS La Fe), ha posat en marxa un assaig clínic per a millorar la supervivència de pacients diagnosticats amb neuroblastoma d’alt risc a Espanya, i establir les bases per a proporcionar la millor estratègia terapèutica a estos pacients.

L’IIS La Fe actua com a promotor institucional de l’assaig a Espanya, sota la direcció de la doctora Adela Cañete, investigadora principal i cap de la Unitat d’Oncologia Pediàtrica de La Fe. Este projecte permetrà implementar l’assaig clínic europeu per a xiquets amb neuroblastoma d’alt risc, dissenyat per la Societat Internacional d’Oncologia Pediàtrica Europea en Neuroblastoma (SIOPEN), en 11 centres d’excel·lència espanyols.

Este projecte, que compta amb el finançament de l’Institut de Salut Carlos III, facilitarà la participació de pacients espanyols diagnosticats amb neuroblastoma en un estudi internacional d’avantguarda i permetrà una anàlisi detallada del seu perfil biològic, farmacogenètic i metabolòmic.

La doctora Adela Cañete ha explicat que “el projecte és una oportunitat per a millorar el diagnòstic primerenc i descobrir noves dianes terapèutiques, així com per a preveure i reduir els efectes secundaris dels tractaments i millorar la qualitat de vida dels pacients”.

A més, a través de la farmacogenètica, es pretén obtindre una millor previsió de la resposta al tractament, disminuint els efectes adversos amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels pacients amb neuroblastoma.

“Si aconseguim els objectius proposats, permetrem que els menors visquen més temps i amb una qualitat de vida millor, la qual cosa suposarà una millora per a tota la societat”, ha destacat la doctora Adela Cañete.

Des de la Conselleria de Sanitat, a través de l’Oficina Autonòmica de Medicina Predictiva, Personalitzada i Teràpies Avançades de la Comunitat Valenciana, es potenciarà i fomentarà la labor investigadora en l’àmbit del càncer infantil, amb la finalitat d’impulsar noves teràpies i tractaments des de la perspectiva d’una medicina predictiva i més personalitzada al pacient.

Sobre el neuroblastoma

El neuroblastoma és el tumor sòlid extracranial més comú en la infància i adolescència. Encara que els avanços mèdics han millorat les taxes de supervivència, els xiquets diagnosticats amb neuroblastoma d’alt risc es continuen enfrontant a desafiaments significatius.

S’origina en els teixits derivats de la cresta neural i el seu comportament clínic i biològic mostra una sorprenent heterogeneïtat que va des de la regressió espontània fins a la progressió o recaiguda, malgrat tractaments intensius que solen incloure quimioteràpia, cirurgia, megateràpia amb rescat de progenitors hematopoètics autòlegs, radioteràpia i immunoteràpia.

Encara que, en general, els pacients amb neuroblastoma de risc baix o intermedi presenten una bona supervivència, les dades per al neuroblastoma d’alt risc mostren una supervivència inferior al 40 % després de 5 anys del diagnòstic, amb expectatives de curació escasses i alta taxa de recaiguda.

No obstant això, i malgrat els avanços realitzats, és fonamental identificar nous factors pronòstics que permeten millorar la classificació dels grups de risc, aconseguir un millor coneixement de la biologia tumoral subjacent i optimitzar una subdivisió dels grups predefinits que permeta adequar la intensitat del tractament al moment del diagnòstic a cada pacient, així com identificar potencials i noves dianes terapèutiques.

169 tumors en menors

Durant l’any 2023, els centres sanitaris de la Comunitat Valenciana van atendre un total d’11.587 consultes de menors de 15 anys a causa d’un càncer i 1.255 menors van requerir ingrés hospitalari a causa d’esta patologia.

D’altra banda, segons les últimes xifres del Registre de tumors infantils i adolescents que corresponen a l’any 2021, a la Comunitat Valenciana es van diagnosticar 169 tumors en menors de 20 anys. El 53 % del total de casos són xiquets i un 47 %, xiquetes.

Així mateix, durant el mateix període, la taxa d’incidència per als dos sexes se situa en 175 casos nous per milió d’habitants, en el cas dels xiquets és de 179 casos per milió d’habitants i en el de les xiquetes se situa en 170 casos per milió. Per províncies, a Alacant és de 144 casos per milió d’habitants, a Castelló de 188 i a València de 193 casos per milió d’habitants. Així mateix, el nombre de casos prevalents és de 1.352 menors de 20 anys amb diagnòstic de càncer.

La supervivència a 5 anys en càncer infantil s’ha anat incrementant al llarg dels anys i ha arribat al 80 %.

Per tipus de tumor, les leucèmies constituïxen el grup més freqüent i representen el 25 % del total de tumors diagnosticats; seguits dels tumors del sistema nerviós central, que suposen el 20 %, i els limfomes, un 18 %. En funció de l’edat hi ha diferències quant a l’afectació de tumors, i els neuroblastomes, els retinoblastomes i els nefroblastomes més freqüents són en els menors de 5 anys i en el cas de les leucèmies es van fent més infreqüents a mesura que avança l’edat.

Talls de veu relacionats

Declaracions d'Adela Cañete, investigadora principal i cap de la Unitat d'Oncologia Pediàtrica de La Fe

Declaracions d'Adela Cañete, investigadora principal i cap de la Unitat d'Oncologia Pediàtrica de La Fe