Agricultura, Ramaderia i Pesca
Productes de qualitat

Agricultura actualitza el Reglament de la Marca de Qualitat ‘CV’ per a Productes Agraris i Agroalimentaris

15/02/2024
  • La marca ‘CV’ permet al consumidor identificar productes agroalimentaris singulars i conéixer, de manera transparent, quines són les característiques que s’hi garantixen
  • L’ús de la marca estarà obert a tots aquells productors que elaboren productes que complisquen les especificacions de qualitat que s’hi aproven

La Conselleria d’Agricultura, Ramaderia i Pesca prepara un nou decret, pel qual s’aprovarà el Reglament de la Marca de Qualitat ‘CV’ per a Productes Agraris i Agroalimentaris, que preveu el desenvolupament d’un reglament d’ús de la marca, perquè tots els operadors s’atinguen a les mateixes normes d’ús, tant estètiques com d’ocasions en les quals es podrà usar.

Este nou projecte de decret, que derogarà la norma anterior, de l’any 1998, disposa que esta marca s’emprarà per a identificar els productes agraris i agroalimentaris singulars que complisquen unes reglamentacions de qualitat determinades.

El nou text s’adapta a la realitat de l’administració electrònica, simplifica el procediment per a autoritzar les entitats que sol·liciten l’ús de la marca i preveu un mecanisme de publicació d’informació relativa als productes reconeguts, les entitats autoritzades a la seua gestió i els operadors autoritzats al seu ús.

La raó de ser de la marca ‘CV’ és que hi ha un bon nombre de productes agroalimentaris singulars que tenen interés sociocultural, que són apreciats per la seua qualitat o singularitat, o que es consumixen tradicionalment en ocasions especials o en receptes típiques, que estan en risc de desaparéixer o de ser substituïts per altres productes similars, però no autèntics.

Una manera de preservar la singularitat i autenticitat d’estos productes és establir quines són les seues característiques fonamentals i distingir-los amb una marca de garantia, per a evitar possibles fraus i competències deslleials.

L’ús de la marca ‘CV’ ha de ser no discriminatori i estar obert a tots aquells productors que elaboren productes que complisquen les especificacions de qualitat que s’hi aproven.

Per a garantir un procés equitatiu i imparcial, l’autorització per a la gestió de la marca es concedirà a entitats que no elaboren els productes ni hi tinguen interessos comercials directes i, a més, que tinguen un sistema de control i/o certificació independent, competent tècnicament i imparcial, que garantisca que els operadors que facen ús de la marca elaboren els seus productes d’acord amb la reglamentació tècnica aprovada i que solament els productes conformes amb esta reglamentació usen el distintiu ‘CV’.

La marca CV és també beneficiosa per al consumidor, ja que li permet identificar productes agroalimentaris singulars i conéixer, de manera transparent, quines són les característiques que s’hi garantixen.

Al mateix temps, la definició per la Conselleria d’Agricultura, Ramaderia i Pesca d’uns referents tècnics de qualitat constituïx una ferramenta de gran valor per a aquells operadors que busquen en la diferenciació dels seus productes l’estratègia per a l’increment de la seua competitivitat empresarial.

La Conselleria arbitrarà els corresponents mecanismes de vigilància i control de l’ús de la marca de qualitat, així com dels productes, verificant que responguen a les característiques autoritzades.