Hisenda, Economia i Administració Pública

La línia social de l’IVF rep sol·licituds de finançament per valor de 48 milions d’euros en només vint dies

18/02/2024
La línia social de l’IVF rep sol·licituds de finançament per valor de 48 milions d’euros en només vint dies
  • Les associacions i fundacions beneficiàries d’estes operacions de finançament poden accedir a préstecs bonificats al 0,5 % d’interés, un punt per davall de l’interés aplicat a les operacions formalitzades en l’exercici anterior
  • En tot l’exercici 2023 es van aprovar 47 operacions acollides a la línia social de l’IVF, l’import conjunt del qual va ser de 30,7 milions d’euros

La línia social de l’Institut Valencià de Finances (IVF) ha rebut, en els vint dies des que va entrar en vigor el 25 de gener, quasi cinquanta sol·licituds de finançament per un valor conjunt de més de 48 milions d’euros, el 64 % del pressupost previst per a l’exercici.

Estes sol·licituds s’acullen a la línia de finançament IVF Entitats Socials, dirigida a injectar liquiditat entre entitats beneficiàries de concerts o de subvencions de la Generalitat durant l’exercici 2024, producte que té un pressupost de 75 milions d’euros.

Cal destacar que en 2023 l’IVF va concedir 47 operacions de finançament social a les quals es van destinar 30,7 milions d’euros.

El director general de l’IVF, Enrique Montes, ha valorat molt positivament el bon acolliment de la nova convocatòria d’este producte financer i ha destacat que per a 2024 s’han incorporat “avantatges significatius per als beneficiaris d’esta línia de finançament, tant millores en les condicions aplicades a estos préstecs com en la tramitació d’estes operacions”.

“També cal tindre en compte que l’any passat les entitats no van poder accedir a estos préstecs fins a mitjan mes d’abril, amb la qual cosa moltes van optar per no sol·licitar este finançament per a l’exercici 2023 i esperar a rebre l’import dels concerts. Enguany, hem obert esta línia pràcticament des de l’inici de l’exercici, que és quan més ho necessiten, la qual cosa explica, en gran part, l’alta demanda rebuda en només vint dies”, hi ha afegit Montes.

Millors condicions per a 2024

La línia per a entitats socials de l’IVF es dirigix a finançar necessitats operatives d’entitats de caràcter social a través de l’acompte dels drets de crèdit derivats de les accions concertades i de subvencions atorgades per la Vicepresidència Segona i Conselleria de Servicis Socials, Igualtat i Habitatge.

Com a novetat per a 2024, les entitats beneficiàries poden accedir a préstecs al 0,5 % d’interés fix, un punt per davall de l’interés aplicat a les operacions formalitzades en l’exercici anterior. S’ha eliminat també la comissió per disposició del 0,25 % que s’aplicava a estos préstecs, de manera que les operacions noves atorgades en 2024 no comportaran cap mena de comissió, ni d’obertura, disposició o cancel·lació.

A més, per primera vegada els interessats a acollir-se a estos crèdits poden presentar les sol·licituds de finançament a través de la seu electrònica de l’IVF, que està oberta 24 hores al dia els 7 dies de la setmana, i es reduïx considerablement el volum de la documentació que cal presentar a l’IVF per a justificar les despeses perquè l’Administració ja disposa d’esta documentació, ja que les entitats la presenten per a tramitar els concerts.

“El nostre objectiu és apostar per la simplificació administrativa, evitar duplicitats i agilitzar els processos perquè els beneficiaris puguen disposar, com més prompte millor, dels recursos que necessiten per a continuar la seua activitat”, ha destacat el director general de l’IVF.

“Estes entitats presten un servici important per a la Generalitat i, a causa de la tramitació administrativa mateixa, tarden a rebre l’import de les subvencions que els corresponen pels servicis que desenvolupen. Per això, per a nosaltres, era important millorar les condicions d’este finançament, agilitzar els tràmits i permetre que disposen, al més prompte possible, de la liquiditat necessària per a oferir els seus servicis amb qualitat i garanties”, ha finalitzat Montes.

Galeria d'imatges