Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Formació Professional

Les proves d’accés als cicles de grau mitjà i superior de Formació Professional seran el 20 i 21 de maig

17/02/2024
  • Podran presentar-s’hi les persones que no tenen el títol de graduat o graduada escolar en Educació Secundària Obligatòria o el Batxillerat
  • Les inscripcions es podran fer entre el 20 i el 28 de març
     

La Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació ha convocat les proves d’accés als cicles formatius de Formació Professional de grau mitjà i superior, que es duran a terme els dies 20 i 21 de maig d’enguany en diferents centres docents titularitat de la Generalitat.

Estes proves pretenen facilitar la continuïtat en l’educació i formació a les persones que, per alguna raó, van abandonar el sistema educatiu sense cap titulació o amb una titulació insuficient per a continuar els estudis. Per eixa raó, podran fer-les els qui no reunisquen els requisits acadèmics per a accedir a estos cicles formatius.

En el cas de les proves d’accés als cicles de grau mitjà, estes es duran a terme en els centres, titularitat de la Generalitat, on s’impartixen estos cicles, mentres que les proves per a accedir als cicles superiors es desenvoluparan en els centres docents públics on s’impartixen cicles relacionats amb l’opció triada.

La llista de centres examinadors es pot consultar en l’enllaç següent de la Conselleria d’Educació: FP.

Estos centres designaran el professorat dels diferents departaments didàctics encarregat d’informar les persones interessades en la realització de les proves sobre qüestions com el calendari, estructura, continguts, criteris d’avaluació o possibilitat d’exempció.

Pel que fa al termini d’inscripció per a fer les proves, este s’obrirà el pròxim 20 de març i conclourà el 28 de març. Tant les sol·licituds com la documentació que les acompanya s’han de presentar en el centre examinador triat.

Les llistes definitives de les qualificacions obtingudes es faran públiques el 7 de juny en els taulers d’anuncis i en la pàgina web dels centres examinadors on s’hagen fet els exàmens i estos centres seran els encarregats d’expedir-ne un certificat, que tindrà validesa en tot el territori nacional, a les persones que han superat les proves íntegrament, o alguna de les parts.

El curs passat es van presentar a estes proves 7.694 persones, de les quals, 5.203 van optar al grau mitjà i 2.491, al superior. Per províncies, 2.732 eren d’Alacant; 1.021, de Castelló, i 3.941, de València.

Els requisits i el calendari de les diferents fases d’estes proves es poden consultar en el DOGV.