Sanitat

Sanitat prioritza la qualificació, la formació acadèmica i l’experiència professional per a designar el personal laboral temporal del Sistema Sanitari

16/02/2024
  • El nou projecte de decret sobre selecció del personal temporal dels grups A1 i A2 s’ha aprovat hui en la Mesa Sectorial de Sanitat, que ha comptat amb el suport de les organitzacions sindicals més representatives
  • En Infermeria es crearà un procés específic de selecció per a cinc àrees assistencials que requerixen una experiència concreta
  • Per a adaptar-se als avanços tecnològics, hi haurà places que es podran declarar de característiques específiques, ja que requerixen un coneixement qualificat
  • Per a fer front a situacions d’absències de personal sobrevingudes, es podrà seleccionar personal que cobrisca la plaça de tres a un màxim de cinc dies

​​​​​​​La Conselleria de Sanitat ha aprovat en la Mesa Sectorial de Sanitat el projecte de decret que regula la selecció del personal temporal estatutari dels grups A1 i A2 per a exercir la seua labor en les institucions sanitàries, una nova normativa que prioritzarà l’alta qualificació del personal, la seua formació acadèmica i l’experiència professional.

Este projecte de decret ha sigut negociat amb les organitzacions sindicals sanitàries i ha tingut el suport de CSIF, CESMCV-SAE i SATSE, que han votat a favor. Així mateix, els sindicats UGT i Intersindical Salut s’han abstingut i únicament CCOO s’ha mostrat en contra. Per tant, ha comptat amb l’empara de les forces sindicals que, en conjunt, representen la gran majoria dels treballadors de la sanitat valenciana.

En este sentit, el conseller de Sanitat, Marciano Gómez, ha mostrat la seua satisfacció per “l’ampli suport rebut a una mesura que prioritza, sobre altres aspectes, la qualificació dels professionals, sempre pensant en l’objectiu fonamental de millorar la salut dels ciutadans”.

Per això, el projecte de decret inclou noves mesures per a facilitar l’accés dels professionals més ben qualificats i formats per a exercir i fidelitzar la seua labor en el Sistema Valencià de Salut. “El nostre objectiu és comptar amb els millors professionals en la sanitat pública per a oferir una atenció sanitària de qualitat i crear un sistema sanitari que avance cap a l’excel·lència, i per a fer-ho és necessari comptar amb els professionals millor preparats en cada àrea assistencial”, ha destacat.

Amb esta nova normativa es complix el compromís adquirit pel conseller de Sanitat el mes de desembre passat de 2023 amb les organitzacions sindicals, que tenia per finalitat la modificació de la normativa reguladora de les llistes d’ocupació temporal, per a possibilitar la contractació de les necessitats de professionals de manera més àgil i adaptada a les peculiaritats de les institucions sanitàries.

Procés de selecció específic per a Infermeria

En concret, el projecte de decret regula la selecció del personal estatutari temporal d’institucions sanitàries dels grups A1 i A2. A més, com a novetat, inclou en la categoria d’Infermeria un procediment de selecció específic en determinades àrees assistencials que requerixen una experiència concreta i una formació prèvia.

En este sentit, Sanitat ha considerat com a àrees específiques: l’àrea de quiròfan, pacients crítics, hemodiàlisi, hemodinàmica i intervencionisme. D’esta manera, hi haurà un procés de selecció al qual podrà optar el personal d’infermeria que estiga especialitzat en alguna d’estes àrees. En tot cas, fins a la posada en marxa d’este procediment, l’accés a la borsa de treball serà el que regix fins ara. A més, en cas que siga necessari, es podrà ampliar el nombre d’àrees assistencials específiques.

En este sentit, la Conselleria de Sanitat posarà en marxa cursos formatius per a oferir una formació especialitzada al personal d’infermeria. Estos cursos seran aprovats per la Comissió de Seguiment i s’impartiran a través de l’EVES.

Places de característiques específiques

Els departaments de salut podran desenvolupar processos selectius per a places considerades amb característiques específiques. L’objectiu és seleccionar aquells professionals que, a més de complir els requisits generals i específics de la seua categoria, aporten un valor afegit o tinguen aquelles aptituds i coneixements necessaris per al lloc que s’oferix.

És el cas de places que, a causa dels últims avanços tecnològics i tècniques noves, requerixen professionals que tinguen la formació adequada per a exercir eixa labor, a més de la valoració del personal mitjançant baremació, es podrà sol·licitar una prova pràctica.

Així mateix, en el cas del grup A1 i determinats llocs, principalment relacionats amb els avanços tecnològics, es podran dur a terme també processos selectius específics que prioritzen aquells professionals més qualificats. Especialment, es tracta de perfils professionals relacionats amb àrees com ara genètica, robotització, 3D, biotecnologia o dades massives, entre altres.

Finalment, un altre dels aspectes que regula el nou decret són aquelles situacions d’absència de personal d’una manera sobrevinguda, de manera que el departament de salut puga cobrir amb immediatesa eixe lloc per a un període de tres a un màxim de cinc dies, amb la finalitat de garantir l’assistència sanitària.