Sanitat

L’Hospital General Universitari d’Elx instaura una tècnica per a tractar el càncer de mama esquerra que permet irradiar la zona sense afectar el cor

17/02/2024
L’Hospital General Universitari d’Elx instaura una tècnica per a tractar el càncer de mama esquerra que permet irradiar la zona sense afectar el cor
  • Amb el registre del ritme de la respiració de la pacient, els tècnics dissenyen el tractament personalitzat que es durà a terme en l’accelerador lineal
  • Professionals del Servici estimen que més de 200 dones es beneficiaran anualment d’esta tècnica

El Servici d’Oncologia Radioteràpica de l’Hospital General Universitari d’Elx ha instaurat una tècnica innovadora per a tractar pacients amb càncer en la mama esquerra. Esta nova tècnica –denominada inspiració profunda mantinguda– millora considerablement el tractament del càncer de mama amb radiacions ionitzants i el gran benefici que té és que irradia la zona sense afectar el cor.

En paraules de la doctora Natividad Bascón, responsable del Servici d’Oncologia Radioteràpica, “quan s’irradia la zona que cal tractar sempre es fan servir valors de toxicitat baixa perquè no afecten òrgans adjacents; ara, gràcies a esta tècnica nova, la toxicitat és ínfima i no afecta el cor, amb el gran benefici que això suposa per a la pacient”.

Professionals del Servici estimen que es beneficiaran de la tècnica més de 200 dones a l’any.

“Esta tècnica beneficia totes les pacients amb càncer en la mama esquerra, però especialment pacients que han rebut prèviament una quimioteràpia cardiotòxica que ja ha pogut afectar un poc el cor”, ha assegurat l’especialista.

Funcionament

A tots els pacients del Servici, abans de ser tractats en l’accelerador lineal, se’ls fa un TAC a través del qual els especialistes dissenyen el tractament que ha de ser subministrat de manera molt precisa.

El TAC permet obtindre l’anatomia del pacient per a dissenyar el volum de tractament concret, i és que l’Oncologia Radioteràpica no sols permet l’ús de múltiples feixos de radiació, sinó focalitzar les dosis adequades en el tumor per a intentar preservar la resta dels òrgans més pròxims.

Per a dur a terme la tècnica d’inspiració profunda mantinguda en dones amb càncer de mama esquerra s’ha instal·lat en l’escàner del TAC el sistema Respiratory Gating, que és un equip específic per a la realització d’esta tècnica.

En el TAC, la pacient fa inspiracions i manté la respiració un temps, i això queda tot registrat en l’equip: el ritme de les inspiracions, el temps que manté la respiració, etc. Amb este registre, els membres del Servici de Radiofísica dissenyen el tractament personalitzat que es durà a terme en l’accelerador.

En l’accelerador lineal s’ha instal·lat un altre equip nou per a dur a terme la tècnica. Allí la pacient inspira i manté la respiració. La inspiració servix per a separar la mama del cor i l’equip subministra el feix de radiació just en el moment oportú. Això permet compassar la respiració mantinguda de la pacient, que prèviament ha quedat registrada en l’escàner, amb el moment de la irradiació, de manera que el cor queda exclòs del camp de tractament.

Servici d’Oncologia Radioteràpica

El Servici d’Oncologia Radioteràpica està dotat de la tecnologia més moderna i està destinat al tractament de diferents tipus de càncer (de mama, de pròstata, cerebrals, pulmonars, digestius, genitourinaris…).

El Servici compta també amb una consulta d’infermeria especialitzada en oncologia radioteràpica formada per 2 infermeres per a l’acolliment, l’assessorament i les cures de manera integral dels pacients durant cada una de les etapes del tractament en coordinació amb l’equip mèdic, i la implicació que tenen és important en l’entrenament de pacients en esta nova tècnica.

El Servici d’Oncologia Radioteràpica està format per una plantilla multidisciplinària de metges, infermeres, tècnics en radioteràpia i administratius. A més, hi ha una col·laboració estreta amb el Servici de Radiofísica que participa activament en la planificació dels tractaments de pacients.

Galeria d'imatges