Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

El Consell col·labora amb la Universitat Jaume I per a la realització de pràctiques de l’alumnat del màster universitari de professorat

21/02/2024
  • L’acord té com a beneficiari l’alumnat del màster universitari de professor o professora d'ESO, Batxillerat, Formació Professional i ensenyaments d’idiomes

El Ple del Consell ha aprovat un conveni de cooperació educativa entre la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació i la Universitat Jaume I per a la realització de pràctiques acadèmiques externes curriculars de l’alumnat del màster universitari de professorat en els centres dependents de la Conselleria.

L’acord beneficia estudiants que cursen el màster universitari en Professor/a d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i ensenyances d’idiomes en este centre universitari.

L’objectiu d’estes pràctiques és que el professorat estiga en possessió de la formació pedagògica i didàctica que s’establisca per a cada ensenyança, a més de les titulacions acadèmiques corresponents.

El Reial decret 592/2014, d’11 de juliol, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes de l’alumnat universitari, establix la necessitat de la subscripció d’esta mena de convenis amb les entitats col·laboradores.