Justícia i Interior

La Conselleria de Justícia i Interior ha promogut la formació de 54.753 persones com a expertes en l’ús d’articles pirotècnics

27/02/2024
La Conselleria de Justícia i Interior ha promogut la formació de 54.753 persones com a expertes en l’ús d’articles pirotècnics
  • S’han subscrit 49 convenis de col·laboració amb ajuntaments de la Comunitat Valenciana per a impartir un total de 1.453 cursos
  • L’objecte de la formació és la preparació i bon ús dels artificis pirotècnics que s’utilitzen en les despertaes, passejaes, correfocs i cordaes

La Conselleria de Justícia i Interior ha promogut la formació d’un total de 54.753 persones en l’ús d’articles pirotècnics a través dels cursos de Consumidors Reconeguts com a Experts (CRE) articulats per mitjà de 49 convenis de col·laboració amb ajuntaments que s’han interessat a convertir-se en entitats formadores.

Esta formació, que es desenvolupa des de fa dotze anys, té com a objectiu la preparació i bon ús dels artificis pirotècnics que s’utilitzen en les manifestacions festives celebrades a la Comunitat Valenciana en les quals s’utilitzen artificis de pirotècnia com les despertaes, passejaes, correfocs i cordaes. El curs també va dirigit i orientat a la conscienciació ciutadana dels possibles riscos que poden derivar-se d’una inadequada utilització dels productes pirotècnics. A més, també pretén la prevenció, articulació i divulgació dels protocols d’actuació en cas d’accident durant la celebració de festivitats religioses, culturals i tradicionals en els municipis de les tres províncies de la Comunitat.

Fins hui, a través dels 49 convenis subscrits s’han impartit 1.453 cursos de formació on un total de 54.753 persones han obtingut el certificat acreditatiu com a consumidors reconeguts experts (CRE), 5.290 a Alacant; 1.155 a Castelló i 48.308 a València.

La Conselleria de Justícia i Interior és l’encarregada de desenvolupar les funcions de control i supervisió sobre el temari, exàmens, assistència d’alumnes als cursos i qualsevol altra qüestió que considere necessària per a l’aplicació correcta de la normativa vigent sobre la matèria. A més, s’encarrega de l’expedició del certificat acreditatiu de la formació rebuda.

El text legal en el qual es regula esta formació i certificació és l’Orde conjunta 1/2012, de 18 de gener, de les conselleries de Turisme, Cultura i Esport i de Governació, on queda indicat que les manifestacions festives amb ús d’artificis pirotècnics als quals es referix l’orde esmentada són les especificades en l’article 5 del Decret 19/2011, de 4 de març, del Consell: cordà, passejà, correfoc, despertà i qualsevol altra modalitat tradicional equivalent a estes.

Finalment, la Conselleria de Justícia i Interior posa a la disposició dels ajuntaments de la Comunitat Valenciana interessats una plataforma informàtica en la qual poden obtindre informació i sol·licitar estos cursos.

 

Galeria d'imatges