Agricultura, Ramaderia i Pesca
Vinya

Agricultura convoca per dos milions d’euros les ajudes a la destil·lació de subproductes de vinificació per a la campanya 2023/24

27/02/2024
  • La Conselleria contribuïx a la retirada ordenada i sostenible dels subproductes vitivinícoles i la seua destinació a l’obtenció d’alcohol per a ús industrial o energètic
  • Els destil·ladors autoritzats poden presentar la sol·licitud fins al 20 de juliol

La Conselleria d’Agricultura, Ramaderia i Pesca ha convocat per dos milions d’euros les ajudes a la destil·lació de subproductes de vinificació per a la campanya 2023/24.

La convocatòria, que es pot consultar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, es regix per les bases contingudes en el Reial decret 905/2022, de 25 d’octubre, pel qual es regula la Intervenció Sectorial Vitivinícola en el marc del Pla estratègic de la política agrícola comuna.

Entre les mesures incloses en eixa norma s’establix la intervenció de destil·lació de subproductes de la vinificació, i permet als productors la destil·lació dels orujos de raïm i els solatges de vi obtinguts en el procés de vinificació per a obtenció d’alcohol per a ús industrial o energètic.

L’ajuda es concedirà als destil·ladors autoritzats que transformen els subproductes obtinguts, entregats per a destil·lar-los en alcohol amb un grau alcohòlic mínim del 92 % en volum, per a utilitzar-se exclusivament amb finalitats industrials o energètiques, amb la finalitat d’evitar distorsions a la lliure competència, i este alcohol s’ha d’haver obtingut mitjançant operacions de destil·lació que hagen finalitzat a tot tardar el 15 de juliol.

L’import de l’ajuda a pagar als destil·ladors autoritzats per la destil·lació dels subproductes és: 1,100 euros/per cent vol./hl, per a alcohol brut obtingut a partir d’orujos, i 0,500 euros/per cent vol./hl per a alcohol brut obtingut a partir de vi i solatges.

La sol·licitud d’ajuda es podrà presentar per la destil·ladora autoritzada fins al 20 de juliol de la campanya vitícola en curs.