Justícia i Interior

La Conselleria de Justícia i Interior ha realitzat el pagament de 9,7 milions d’euros corresponents als mesos de novembre i desembre de 2023 del torn d’ofici

29/02/2024
  • Amb este import es financen les actuacions dutes a terme pel Consell Valencià de Col·legis de l’Advocacia i el Consell Valencià de Procuradors

La Conselleria de Justícia i Interior ha realitzat la transferència del pagament dels mesos de novembre i desembre de 2023, de les actuacions dutes a terme pel Consell Valencià de Col·legis de l’Advocacia i del Consell Valencià de Col·legis de Procuradors, per un import de 9.700.298 euros.

Els honoraris pels treballs en el torn d’ofici s’abonen, segons la normativa, cada dos mesos, segons els col·legis de l’Advocacia i de la Procura certifiquen els servicis prestats a la Generalitat. D’esta manera, l’actual pagament dels servicis correspon als mesos de novembre i desembre de 2023.

En concret, les actuacions pagades pel torn d’ofici al Consell Valencià de Col·legis de l’Advocacia ascendixen a 8.420.882 euros i l’import destinat al Consell Valencià de Procuradors és d’1.106.275 euros. Un total de 159.476 euros estan destinats a abonar les actuacions realitzades en els Justiprop i, d’altra banda, les inversions realitzades per la Procura i l’Advocacia ascendixen a 5.157 i 8.507 euros, respectivament.

La Justícia gratuïta és un servici públic necessari perquè les persones en una situació especialment vulnerable puguen accedir a la justícia en condicions d’igualtat per a defendre els seus drets i interessos legítims.