Justícia i Interior
Prevenció d’incendis

Justícia i Interior forma 144 persones per a prestar el Servici de Vigilància Preventiva d’Incendis Forestals a la Comunitat Valenciana

01/03/2024
Justícia i Interior forma 144 persones per a prestar el Servici de Vigilància Preventiva d’Incendis Forestals a la Comunitat Valenciana
  • S’impartixen una mitjana de 735 hores anuals perquè el Servici de Vigilància Preventiva siga més eficaç en la prevenció d’incendis forestals

La Conselleria de Justícia i Interior ha format, en 2023, 144 persones per a la prestació del Servici de Vigilància Preventiva per a fer front al risc d’incendis forestals.

L’objectiu d’esta formació és que tota persona treballadora del Servici de Vigilància Preventiva d’Incendis Forestals (SVPIF) estiga al dia en tots els elements que utilitza per al seu treball. La formació inclou l’ús de les ferramentes pròpies d’este servici, tauletes, equips informàtics, coneixement de la normativa, etc.  D’esta manera, es busca que l’activitat de l’SVPIF es desenvolupe de manera més eficaç, seguint els protocols establits, i de manera homogènia en les tres províncies.

De les 460 persones que presten el servici de vigilància, de detecció d’incendis, informació a usuaris de la muntanya, anàlisi de comportament del foc, entre altres, hi ha un equip de cinc persones que realitzen formació a tot el personal de l’SVP.

Este mateix equip forma altres ciutadans que participen en el voluntariat forestal. D’altra banda, anualment es formen des de l’SVPIF una mitjana de 181 persones, i l’equip format per 5 persones dedica, només a esta tasca, una mitjana de 735 hores anuals.

La formació impartida se centra bàsicament en noves tecnologies, aplicacions pròpies de l’SVPIF, orientació i cartografia, tècniques de comunicació i normativa forestal. Per a facilitar el treball del personal i l’adquisició de les diferents competències, les sessions formatives es duen a terme principalment en el lloc de treball: en les zones de vigilàncies assignades i en els diferents observatoris forestals de la Comunitat. També es pot realitzar en línia o amb unitats gravades que pot consultar en qualsevol moment la persona que ho necessite.

 

Galeria d'imatges