Agricultura, Ramaderia i Pesca
Marca CV

Agricultura aprova el nou règim d’ajudes per als consells reguladors i els òrgans de gestió de les figures de qualitat diferenciada

06/03/2024
  • L’objecte de les ajudes és fomentar la producció i comercialització de productes agroalimentaris de qualitat diferenciada

La Conselleria d’Agricultura, Ramaderia i Pesca ha publicat l’orde per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió d’ajudes per als consells reguladors o òrgans de gestió de les figures de qualitat diferenciada agroalimentària de la Comunitat Valenciana i entitats associatives gestores de l’autorització de l’ús de la marca CV.

L’objecte de les ajudes és el de fomentar la producció i comercialització de productes agroalimentaris de qualitat diferenciada, tal com recull l’annex de l’orde, que es pot consultar en el DOGV.

Les novetats d’enguany són que s’admetran càrrecs realitzats durant l’any natural (s’inclouen gener i febrer) i que s’afigen ajudes complementàries a la promoció de la venda directa a clients.

Entre altres gastos subvencionables per a la constitució de nous consells reguladors o òrgans de gestió de les denominacions d’origen protegides i indicacions geogràfiques protegides es preveuen els costos de lloguer dels locals, els costos del personal administratiu, així com gastos legals i administratius, l’adquisició de material d’oficina o l’adquisició de programes informàtics.

L’ajuda no podrà superar el 100 % dels costos subvencionables, i haurà de limitar-se en qualsevol cas al 10 % de la producció anual comercialitzada, amb un import màxim de 100.000 euros en un any.

En el cas dels costos derivats de les activitats de certificació, se sufraguen les mesures de control obligatòries, així com els estudis de mercat. En este cas l’ajuda podrà ser de fins a un màxim del 100 % dels costos subvencionables, i els imports màxims de les ajudes que es poden rebre seran de 100.000 euros per beneficiari i any. Per a les entitats associatives gestores de l’autorització de l’ús de la marca CV, el límit de la inversió auxiliable es reduirà a 20.000 euros per beneficiari i any.

Respecte de les activitats de promoció, les ajudes cobriran els costos de participació en concursos, fires comercials o exposicions (gastos de viatge, transport d’animals, lloguer de pavellons), les publicacions que fomenten el consum de productes agrícoles entre el públic en general i les campanyes de promoció dirigides al consumidor.