Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Dia de la Dona

Labora aposta per la igualtat amb actuacions que busquen posar fi a la discriminació de la dona

07/03/2024
  • Les actuacions de Labora van encaminades a afavorir l'ocupabilitat de les dones.
  • Per a enguany destaquen les accions de formació dirigides específicament a dones.

Labora, el Servici Valencià d’Ocupació i Formació, aposta per la igualtat en l’accés a l’ocupació entre els hòmens i dones i, per a fer-ho, impulsarà accions dirigides específicament a fomentar l’ocupabilitat de les dones.

Segons les dades de l’últim informe de l’Enquesta de població activa, la taxa de desocupació entre les dones en la Comunitat Valenciana ha crescut en l’últim trimestre del 2023, i ha passat del 13,71 % en el segon trimestre del referit any al 14,48 % registrat en finalitzar el 2023.

Per eixa raó, Labora posarà en marxa actuacions dirigides de manera específica a donar suport a la inserció laboral de les dones de la Comunitat Valenciana. Així mateix, mantindrà en les seues convocatòries els criteris d’acció positiva per a tractar de reduir estos índexs desfavorables.

Les accions específiques dirigides a dones que Labora posarà en marxa durant 2024 en matèria de foment d’ocupació són les ajudes perquè les dones autònomes embarassades puguen continuar amb la seua activitat, així com el programa de contractació en entitats locals de dones desocupades.

El programa dirigit a les dones autònomes embarassades té per objecte la contractació de persones desocupades durant l’embaràs o el procés d’adopció, a fi de poder traslladar a les persones que es contracte el coneixement necessari per a poder mantindre l’activitat durant el període de baixa maternal. A este programa es destinen 150.000 euros i es preveu que 43 dones en siguen beneficiàries.

Per la seua part, el programa de contractació en entitats locals espera contractar més de 1.200 dones desocupades. Els contractes han de tindre una duració mínima de sis mesos i s’estima que 366 municipis participaran en este programa.

En matèria de formació i orientació, Labora impulsarà el programa de suport a dones en l’àmbit rural i urbà, amb l’objectiu de dotar-les de qualificació i requalificació professional que els permeta incorporar-se al mercat de treball. En este pla es preveu atendre més de dos mil dones.

Així mateix, està previst el programa de formació en capacitats digitals per a impulsar l’emprenedoria rural i la reducció de la bretxa de gènere, i que té per objectiu formar més de 37.000 dones.

Finalment, durant els pròxims mesos finalitzaran els tallers mixtos de formació i ocupació dirigits a dones, que ha permés a més de 350 dones desocupades treballar al mateix temps que aprenen un ofici.

Una altra de les actuacions que té previst emprendre Labora és la col·laboració amb la Universitat de València per a posar en marxa el foment de les vocacions STEM (estudis de ciències, tecnologia, enginyeria i matemàtiques) entre les dones jóvens, una campanya de difusió dirigida a alumnes de 14 a 16 anys per a trencar les barreres i prejuís que els impedixen accedir a carreres STEM.

Menor inserció de la dona en el mercat laboral

Les dades de les actuacions empreses per Labora reflectixen que, encara que siguen més les dones que hi participen, les persones que sis mesos després de fer l’actuació amb el Servici Valencià d’Ocupació i Formació es troben treballant són majoritàriament els hòmens.

En concret, de les actuacions de formació i ocupació de Labora finançades pel Fons Social Europeu, el 57,1 % de les persones participants han sigut dones, però les que sis mesos després de finalitzar l’actuació es troben treballant és el 45,2 %. En canvi, del 42,99 % de participants hòmens, el 53,4 % dels participants estan treballant passat eixe període.