Hisenda, Economia i Administració Pública
Modernització administrativa

El Pla estratègic de recursos humans de la Generalitat 2024-2027 incidirà en la millora de la selecció, l’impuls de la formació contínua i el reforç de les funcions de servici a la ciutadania

09/03/2024
El Pla estratègic de recursos humans de la Generalitat 2024-2027 incidirà en la millora de la selecció, l’impuls de la formació contínua i el ...
  • L’objectiu d’este pla, en l’elaboració del qual estaran directament implicades les 200 persones que formen part de la Direcció General de Funció Pública, és aconseguir un projecte conjunt i participat en tots els àmbits
  • S’impulsaran processos selectius centrats en proves menys memorístiques i orientades a l’avaluació de les competències i a l’eficàcia en l’acompliment del servici públic
  • El director general de Funció Pública subratlla que este pla es consensuarà amb els sindicats i és la ferramenta que permet a la Generalitat “avançar-se als problemes que es plantejaran en el futur i preparar l’Administració per a fer-los front”

La Direcció General de Funció Pública ha presentat a la seua plantilla els eixos del futur Pla estratègic de recursos humans de la Generalitat 2024-2027, un full de ruta basat en la millora dels processos de selecció, l’impuls de la formació contínua i el reforç de l’acompliment de les funcions al servici de la ciutadania.

L’objectiu d’este pla, en l’elaboració del qual estaran directament implicades les 200 persones que formen part d’esta direcció general, és aconseguir un projecte conjunt i participat en tots els nivells. A més, la previsió és que estiga finalitzat després de l’estiu i es presente al Congrés d’Innovació Pública Novagob, que se celebrarà a la tardor a València.

Este pla estarà basat en tres eixos essencials: la millora dels procediments de selecció, el reciclatge continu del funcionariat en capacitats i competències concordes als nous perfils que demana la societat i l’avaluació i l’impuls del servici públic des de la perspectiva d’aportar valor a la ciutadania.

En relació amb la selecció, la intenció és dissenyar proves menys memorístiques, centrades en l’avaluació de les competències i orientades a millorar l’eficiència i l’eficàcia en l’acompliment del servici públic. Estos criteris de selecció tindran en compte el relleu generacional que permeta introduir en l’Administració pública nous perfils amb competències en tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) i capacitat de lideratge i de presa de decisions.

El futur pla estratègic preveu, en este sentit, ferramentes per a mesurar estes competències en els processos selectius, així com la formació de les persones aspirants mitjançant períodes de pràctiques per a participar directament en el seu aprenentatge.

Pel que fa a la formació, el segon eix, l’objectiu és establir plans d’aprenentatge amb itineraris formatius dirigits a direcció pública i a personal administratiu, orientats a formar en lideratge i en capacitats de gestió TIC administrativa amb una perspectiva de llarg termini.

En tercer lloc, esta planificació estratègica promou la dinamització dels servicis públics mitjançant l’impuls de la motivació, el valor públic i un acompliment orientat a la ciutadania.

Avançar-se als reptes del futur

Segons el director general de Funció Pública, Javier Lorente, este pla és la ferramenta que permet a la Generalitat “avançar-se als problemes que es plantejaran en el futur i preparar l’Administració per a fer-los front, sempre pensant en com millorar el servici a la ciutadania mitjançant allò que realment aporta valor”.

“M’obsessiona que el nostre treball es dirigisca al servici públic”, perquè “no som mers tramitadors d’expedients”, sinó que “el més important del nostre treball és el servici a la ciutadania, millorar la gestió pública”. “Si no hi ha valor públic, no hi haurà millors servicis”, ha argumentat Lorente.

Per a Javier Lorente, el pla “serà clau en tota la nostra actuació, i, per a fer-ho, tothom ha de participar i tindre veu en la seua elaboració”. “Ho negociarem amb els sindicats i es fixaran els nostres compromisos amb la ciutadania”, ha avançat.

Galeria d'imatges