Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport
Nomenament IVAM

La Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport proposa nomenar l’advocada M. Luisa Ayuso com a nova gerent de l’IVAM

08/03/2024
  • El vicepresident Vicente Barrera traslladarà esta proposta al Ple del Consell per a la seua aprovació
  • Ayuso té el reconeixement com a Best Lawyer of the Year en 2018 i 2020, i el Best Lawyer en 2019, 2021, 2022 i 2023

 

La Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport ha resolt proposar el nomenament de M, Luisa Ayuso González-Montagut com a nova gerent de l’Institut Valencià d’Art Contemporani (IVAM), després d’haver finalitzat els treballs per part de la comissió de valoració creada a este efecte a través de concurs obert.

Esta proposta serà traslladada pel vicepresident primer i conseller de Cultura i Esport, Vicente Barrera, al Ple del Consell, que és l’òrgan encarregat de la seua aprovació.

El nomenament tindrà una duració de quatre anys, prorrogables fins a altres quatre, amb un previ procés de l’avaluació de la gestió realitzada durant la gerència, tal com es recull en les bases de la convocatòria pública, que va ser publicada en el DOGV el passat 4 de gener de 2024.

La secretària autonòmica de Cultura i Esport, Paula Añó, ha destacat que la comissió de valoració reunida hui ha considerat, després d’analitzar la documentació presentada per tots els candidats i una vegada valorades les entrevistes realitzades, que M. Luisa Ayuso és la candidatura “més adequada per a exercir estes funcions pels seus dots de lideratge, comunicació i compromís”.

“Esta enorme professionalitat i el seu coneixement exhaustiu del dret, especialment del dret públic, està reconegut amb el Best Lawyer of the Year en 2018 i 2020; i el Best Lawyer en 2019, 2021, 2022 i 2023”, ha afegit Añó.

Així mateix, la secretària autonòmica ha destacat que la nova gerent que prendrà les regnes de l’IVAM es mostra com una persona “resolutiva, pràctica i acostumada a treballar sota pressió i amb terminis ajustats”, tots estos valors que s’han tingut en compte a l’hora de la seua selecció.

Currículum

Llicenciada en Dret per la Universitat de València, M. Luisa Ayuso és sòcia del despatx d’advocats Ayuso Legal des de 2014, on fins al moment actual ha exercit el seu treball com a experta en assessorament jurídic integral a entitats públiques i privades, des de l’òptica del dret públic, penal, mercantil i civil, especialment dirigit al compliment normatiu.

En este sentit, compta amb una àmplia experiència en la implantació de models de compliment normatiu i codis ètics i de conducta, i ha realitzat també funcions d’assessorament dels òrgans d’administració de diferents entitats, públiques i privades, i de gestió dels canals de denúncies o compliment ètic.

A més, ha participat en la implantació integral del Model de compliment normatiu de l’IVAM i en el seguiment del seu comité de compliment i la gestió del canal ètic, on també ha dut a terme labors de formació al personal en matèria de compliment normatiu, contractació pública i conflictes d’interessos.
Així mateix, ha participat en la redacció i elaboració del codi ètic de l’Institut Valencià de Conservació, Restauració i Innovació (IVCR+i), també dependent de la Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport.

Ayuso forma part també del torn d’ofici des de 2017, en el qual exercix les seues funcions com a advocada en les especialitats de contenciós administratiu i dret laboral.

D’altra banda, des de 2016 és delegada per a la Comunitat Valenciana de l’ONG de cooperació internacional i acció social CESAL, on exercix la coordinació i gestió tècnica i econòmica de diferents projectes i programes de cooperació internacional finançats per la Generalitat.

Així, coordina equips en esta matèria a la República Dominicana, Haití, El Salvador i el Perú i també desenvolupa la coordinació i seguiment tècnic i econòmic de projectes d’acció humanitària d’emergència a Ucraïna i amb desplaçats veneçolans al Perú.

També és responsable del projecte d’inserció sociolaboral a València finançat per MITES i Iberdrola-UNICEF per a la integració de jóvens desocupats.

Convocatòria pública

Cal recordar que la Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport va publicar el 4 de gener de 2024 les bases del procediment per a la selecció de la persona encarregada de la gerència de l’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM).

Seguint el contingut d’estes bases, per a la selecció de les candidatures s’ha tingut en compte, entre altres criteris, la solvència acadèmica, professional i tècnica; l’experiència en l’acompliment de llocs de responsabilitat en la gestió privada o pública i la capacitat de lideratge per a planificar, implementar i revisar estratègies, polítiques i programes que facen possible aconseguir, per part de l’IVAM, la seua missió i objectius a través d’una gestió amb indicadors.

D’igual manera, s’ha valorat la capacitat de comunicació i negociació de les persones aspirants; la formació en igualtat de gènere i el coneixement d’idiomes, especialment dels cooficials de la Comunitat Valenciana, entre altres criteris.

Una vegada conclòs l’examen de la documentació per part de la comissió de valoració, el procediment s’ha completat amb una entrevista personal amb cada un dels candidats, després de la qual s’ha fet la proposta de nomenament al vicepresident primer i conseller de Cultura i Esport, Vicente Barrera, perquè propose al Consell el nomenament de la nova gerent de l’IVAM.