Sanitat

La Fe dissenya i desenvolupa una solució d’intel·ligència artificial per a anticipar pics de pressió assistencial

08/03/2024
La Fe dissenya i desenvolupa una solució d’intel·ligència artificial per a anticipar pics de pressió assistencial
  • Combina informació històrica anonimitzada i atencions en temps real en Urgències per a preveure si els pacients es quedaran hospitalitzats
  • Permet fer prediccions amb un 96 % de precisió
  • És el primer programa informàtic d’Espanya amb esta funcionalitat

El Servici d’Urgències de l’Adult i l’Àrea de Ciència de Dades de la Subdirecció de Sistemes de la Informació de l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe han ideat i desenvolupat, per primera vegada a Espanya, una ferramenta d’intel·ligència artificial per a anticipar pics de pressió assistencial i poder adoptar mesures preventives.

Es tracta d’una solució informàtica que s’ha dissenyat a partir de l’històric d’atencions realitzades durant dos anys en el Servici d’Urgències de l’Adult de l’Hospital La Fe. Del total de 286.000 episodis vistos en 2022 i 2023, s’ha posat el focus en 86.300, els que tenien més qualitat de la dada. Es tracta d’una mostra prou representativa que, a més, s’ha anonimitzat per a preservar la identitat dels i les pacients.

D’eixa ingent quantitat de casos, s’ha seleccionat i analitzat el comportament de 14 de les més de 60 variables que es controlen en cada episodi. Eixos 14 indicadors són els que més capacitat predictiva tenen en el model.

Eixes tendències històriques es combinen amb les dades d’assistència en temps real que registra el Servici d’Urgències a través d’una aplicació que està funcionant en La Fe des de 2021 i que es projecta en monitors de 50 polzades situats en diverses zones de treball estratègiques.

La informació sincrònica inclou, entre altres variables, el grau d’ocupació que hi ha en cada una de les sales d’Urgències, és a dir, en triatge, llits, butaques i àrea d’observació, així com les singularitats dels i les pacients que estan sent atesos.

En concret, es tenen en compte paràmetres com “l’edat del pacient, si el triatge li assigna més o menys prioritat, les seues patologies prèvies, els ingressos per urgències o hospitalitzacions anteriors, el tipus de proves de laboratori i imatge que se li hagen demanat en Urgències i si estes revelen alteracions en valors clau, entre altres dades”, ha detallat el director de l’àrea clínica i cap del servici, Javier Millán.

En entrenar el model amb les dades asincròniques, com ha explicat Francisco Javier Medina, de la Subdirecció de Sistemes d’Informació de La Fe, “els algorismes anticipen quin percentatge de pacients necessitaran quedar-se ingressats i, per tant, un llit d’hospitalització. En comparar la previsió feta pel model en 39.000 episodis amb el que després va ocórrer en la realitat, les línies de tendència se superposen amb un 96 % de precisió”.

Actualització cada 5 minuts

A més, la informació en temps real s’actualitza cada cinc minuts perquè el sistema puga recalcular, de manera cada vegada més precisa, la probabilitat que tenen els pacients d’Urgències de quedar-se hospitalitzats.

En cas que es prevegen pics d’hospitalitzacions, es poden adoptar mesures per a alleujar la pressió i evitar la saturació del servici. El ventall de possibilitats implica agilitzar els tràmits burocràtics per a donar altes mèdiques i redistribuir recursos cap a les àrees amb més previsió d’ocupació.

“Estes decisions milloren els temps en l’atenció urgent i, al mateix temps, permeten compaginar-la amb l’activitat programada. En definitiva, es tracta de posar una tecnologia innovadora al servici d’una atenció de qualitat”, ha explicat el gerent del Departament de Salut València La Fe, José Luis Poveda.

A més d’ajudar en la gestió no només dels ingressos sinó també de l’assignació de llits per a hospitalització del pacient urgent, la ferramenta informàtica pot donar suport en la presa de decisions clíniques.

En el disseny i el desenvolupament d’esta solució informàtica han treballat un grup de set professionals, tant d’Urgències com de l’Àrea de Ciència de Dades de la Subdirecció de Sistemes de la Informació.

La Fe va atendre unes 221.400 urgències en 2023 i, només en l’àrea clínica d’Urgències de l’Adult, entorn de 148.000.

Galeria d'imatges

Vídeos relacionats