Justícia i Interior

El Consell és informat de la declaració d’emergència per a la contractació dels servicis d’helicòpters de coordinació, emergències i urgències sanitàries

12/03/2024
  • La contractació comprén el període entre l’1 de març i el 30 de setembre d’enguany i ascendix a un import de 3.708.834 euros

El Ple del Consell ha sigut informat de la declaració d’emergència per a la contractació dels servicis d’helicòpters d’urgències sanitàries i de coordinació i emergències corresponents al període comprés entre l’1 de març i el 30 de setembre d’enguany per un import de 3.708.834 euros.

La declaració d’emergència es va fer per resolució de 28 de febrer de 2023 de l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències (AVSRE).

Este organisme autònom adscrit a la Conselleria de Justícia i Interior justifica la decisió en el fet que es declarara deserta una licitació anterior per a la contractació d’estos servicis.

El contracte vigent de servicis d’helicòpters d’urgències sanitàries i d’helicòpters de coordinació i emergències va finalitzar el 29 de febrer, i estan ultimant-se les actuacions corresponents a l’expedient per a la contractació dels servicis per al període 2024-2026.

La situació descrita va obligar a actuar de manera immediata a fi de disposar dels mitjans precisos per a fer front a situacions de greu perill per a les persones, així com de garantir la continuïtat d’estos servicis, considerats essencials per la Llei 13/2010 de protecció civil i gestió d’emergències.